Trước tinh hình tệ nạn xã hội, nhất là các hình thức đánh bài ăn tiền, chơi lô, đề, xóc đĩa... gây ảnh hưởng xấu, trực tiếp đến an ninh trật tự ở địa phương, đầu năm 2012, Hội CCB huyện Gia Bình tỉnh Bắc Ninh ra nghị quyết chuyên đề về công tác phòng chống tệ nạn cờ bạc trong hội viên và gia đình. Đồng thời tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, UBND và sự phối hợp của công an, Huyện hội xây dựng mô hình "Tổ công tác phòng, chống tệ nạn cờ bạc", lấy Hội CCB xã Nhân Thắng và thị trấn Gia Bình làm điểm để rút kinh nghiệm chung. Các tổ do cán bộ chi hội làm tổ trưởng, tổ viên được lựa chọn người có uy tín, nhiệt tình. Từng tổ xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động chu đáo, phù hợp với thôn, làng, địa bàn của mình. Sau đó các tổ đẩy mạnh công tác tuyền truyền trong nhân dân, nắm thực trạng tình hình tệ nạn cờ bạc của hội viên và gia đình, phân loại từng đối tượng, hoàn cảnh như người cờ bạc chuyên nghiệp, người bị lôi kéo, ham vui... Các tổ công tác đã điều tra nắm được tuy không có hội viên và người thân chơi cờ bạc chuyên nghiệp nhưng vẫn có 125 đối tượng, trong đó có 45 hội viên và 80 người nhà hội viên thường tham gia nhỏ lẻ, nhất thời... Ngoài ra, có tổ công tác còn phát hiện 2 con hội viên nghiện ma túy.
Trên cơ sở danh sách đã lập, các cấp Hội phối hợp với công an tiến hành gặp gỡ trực tiếp từng hội viên và người thân để vận động, phân giải điều hơn lẽ thiệt. Bằng sự kiên trì, khéo léo, mềm dẻo nhưng cương quyết, các tổ công tác giúp cho nhiều người nhận ra sai lầm của mình, tự giác từ bỏ tệ nạn cờ bạc và những thói quen xấu. Qua 2 năm hoạt động, mô hình "Tổ công tác phòng chống tệ nạn cờ bạc" góp phần làm giảm trên 50% số hội viên và người nhà hội viên chơi cờ bạc. Hai con hội viên nghiện ma túy được đưa đi cai nghiện tập trung. Nhiều tổ công tác của các chi hội hoạt động hiệu quả như chi hội thôn Song Quỳnh (thị trấn Gia Bình), 2 chi hội thôn Hương Triện và Khoái Khê (xã Nhân Thắng), chi hội thôn Du Tràng (xã Giang Sơn), chi hội thôn Ngăm Mạc (xã Lãng Ngâm), chi hội thôn Kênh Phố (xã Cao Đức)...
Mô hình "Tổ công tác phòng, chống tệ nạn cờ bạc" huyện Gia Bình đã đạt được kết quả bước đầu. Đây là tiền đề cho các cấp Hội tiếp tục triển khai, đưa các nghị quyết của Đảng, của Hội vào cuộc sống.
Vũ Ninh