Theo Báo cáo tại đại hội: 5 năm qua, toàn hội luôn phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, Hội Cựu chiến binh (CCB) TP. Nha Trang đã thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua, xây dựng hội trong sạch vững mạnh. Bên cạnh giúp đỡ hội viên phát triển kinh tế, xóa nghèo và làm giàu hợp pháp, các cấp hội CCB thành phố tích cực tham gia bảo vệ Đảng, chính quyền, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở.
Các tổ chức hội luôn phát huy vai trò nòng cốt trong việc định hướng, hướng dẫn cho hội viên tham gia phát triển kinh tế; tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, tạo mọi điều kiện thuận lợi để giúp đỡ hội viên CCB đẩy mạnh phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập. Hội đã thường xuyên động viên cán bộ, hội viên CCB nêu cao ý chí tự lực, tự cường, không cam chịu đói nghèo, vượt khó đi lên. Cùng với đó, hội đứng ra tín chấp cho các hội viên vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội và các nguồn vốn khác để sản xuất kinh doanh, xóa đói giảm nghèo. Hàng năm, cán bộ, hội viên CCB đã huy động được khoảng 58,4 tỷ đồng từ các nguồn vốn như: kênh 120 hỗ trợ việc làm, Ngân hàng Chính sách xã hội và các tổ chức tín dụng khác… Theo đó, đã có 750 lượt hội viên vay Ngân hàng Chính sách xã hội hơn 11,7 tỷ đồng để có vốn sản xuất, kinh doanh, nâng cao đời sống. Năm 2012, toàn hội có 38 hộ nghèo, chiếm 0,9%, đến nay chỉ còn 15 hộ cận nghèo. Toàn hội có 297 hội viên đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp; 212 chủ doanh nghiệp là hội viên CCB, 2 hợp tác xã, 11 trang trại, tạo việc làm cho hơn 2.100 lao động, trong đó có 40% là CCB, cựu quân nhân. Hàng năm, bình quân có 99% hội cơ sở đạt trong sạch vững mạnh, trong đó có hơn 80% trong sạch vững mạnh xuất sắc; 99% hội viên đạt gương mẫu và gia đình hội viên gia đình văn hóa.
Hoạt động tình nghĩa trong Hội được đẩy mạnh, xây dựng quỹ “Nghĩa tình đồng đội” đến nay bình quân 370.000 đồng/hội viên /năm. Cho nhau vay 2.114 triệu đồng, không lấy lãi, các doanh nghiệp CCB đều quan tâm tạo việc làm cho con, em CCB, CQN, giúp đỡ người nghèo. Hàng năm cán bộ, hội viên và các doanh nghiệp CCB đã qyên góp ủng hộ 2.347,36 triệu đồng cho các hoạt động tình nghĩa, giúp đồng bào vùng thiên tai, bão lụt, hạn hán, nạn nhân chất độc da cam, …Tiêu biểu như ủng hộ xây dựng nhà văn hóa Điện Biên với số tiền 28 triệu đồng, ủng hộ phòng khám đa khoa Hội CCB Tỉnh hơn 90 triệu đồng. Nhân kỷ niệm ngày thương binh liệt sĩ ủng hộ số tiền là 302 triệu đồng, ủng hộ quỹ “Vì Trường sa thân yêu” được 137,6 triệu đồng. Tích cực đóng góp quỹ “Vì người nghèo”, quỹ “Học bổng khuyến học”, bình quân hàng năm gần 80 triệu đồng. Tổ chức lễ kết nghĩa giữa Hội CCB thành phố với Hội CCB huyện Khánh Vĩnh. Theo đó đã xây một nhà tình nghĩa cho nữ CCB là người dân tộc thiểu số, góp phần động viên, giúp đỡ lẫn nhau nhất là nhiệm vụ xóa đói, giảm nghèo ở miền níu. Hội CCB đã thực hiện tốt phong trào Đường CCB tự quản, hiện nay có 97 con đường đạt chuẩn 3 tiêu chí.
Đến dự và chỉ đạo đại hội, đồng chí Trần Văn Hạnh - Chủ tịch Hội CCB tỉnh Khánh Hòa nhấn mạnh: Nhiệm kỳ qua, Hội CCB TP. Nha Trang thực hiện toàn diện các nhiệm vụ chính trị, đạt kết quả đáng ghi nhận. Công tác xây dựng hội có bước phát triển mới cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức, là đơn vị dẫn đầu CCB toàn tỉnh 4 năm liền. Cùng với đó, hội đã thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ hàng đầu là tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, góp phần giữ vững ổn định chính trị ở cơ sở; đẩy mạnh phong trào CCB giúp nhau giảm nghèo, nâng cao đời sống, làm giàu hợp pháp.
Đại Hội CCB thành phố biển Nha Trang đã bầu 17 đồng chí vào BCH (nhiệm kỳ 2017 – 2022), Đại tá Nguyễn Sỹ Ngữ, được bầu làm Chủ tịch hội và bầu 38 đại biểu đi dự Đại hội Hội CCB tỉnh Khánh Hòa sắp tới.

Công Thi