Lãnh đạo Hội CCB thành phố và huyện Bình Chánh tiễn thanh niên nhập ngũ năm 2021.

Công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ hàng năm luôn được cấp ủy Đảng, chính quyền T.P Hồ Chí Minh xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của địa phương. Chính vì thế, việc đăng ký, tuyển chọn và gọi công dân trong độ tuổi thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự luôn được các cấp, các ngành quan tâm chỉ đạo, triển khai chặt chẽ. Nhờ đó, hằng năm, thành phố đều hoàn thành tốt chỉ tiêu giao quân, chất lượng năm sau cao hơn năm trước, góp phần tích cực vào kết quả hoàn thành tốt công tác tuyển quân của Quân khu 7. Đạt được kết quả đó, có vai trò, trách nhiệm và sự góp sức của các cấp Hội CCB thành phố.

Tham gia vào công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, trước hết, các cấp Hội đã làm tốt công tác bồi dưỡng, giáo dục mục tiêu, lý tưởng cách mạng, truyền thống yêu nước và ý thức cảnh giác cách mạng cho cho thế hệ trẻ thành phố.

Phát huy mô hình “3 chi”, các cấp Hội phối hợp chặt chẽ với Đoàn Thanh niên tuyên truyền, giáo dục giúp đỡ Đoàn Thanh niên nâng cao chất lượng hoạt động; xây dựng và thực hiện các chuẩn mực đạo đức cán bộ, đoàn viên, thanh niên theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp, xung kích xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Phối hợp tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; thường xuyên phối hợp thông tin thời sự về tình hình thế giới, khu vực, trong nước; nhất là về tình hình biên giới, biển đảo cũng như nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn hiện nay cho học sinh, sinh viên và đoàn viên, thanh niên trên đia bàn. Qua đó củng cố niềm tin cho thanh niên vào sự lãnh đạo của Đảng; nâng cao ý thức cảnh giác phòng, chống và làm thất bại âm mưu “diễn biến hòa bình” lôi kéo phá hoại  của các thế lực thù địch.

Nhân các ngày lễ lớn, ngày truyền thống của dân tộc, của ngành, các cấp Hội phối hợp với các tổ chức Đoàn tăng cường giáo dục truyền thống, xây dựng niềm tin, niềm tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ. Tổ chức các hoạt động về nguồn, gặp gỡ các nhân chứng lịch sử; lựa chọn những gương CCB tiêu biểu tham gia giao lưu, nói chuyện với thanh niên trong các chương trình “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ”. Tuyên truyền các điển hình tiên tiến về “Học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong CCB và đoàn viên, thanh niên. Tham gia các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, thắp nến tri ân, thăm hỏi các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, động viên giúp đỡ các gia đình CCB, cựu quân nhân, gia đình thanh niên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống.                    

Các cấp Hội và tổ chức Đoàn Thanh niên ở cơ sở thường xuyên tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng, nắm tình hình diễn biến tư tưởng và dư luận xã hội trong thanh niên và CCB. Kịp thời phản ảnh với cấp ủy, chính quyền và các cơ quan chức năng để có hướng chỉ đạo, khắc phục, giúp thanh niên có nhận thức đúng về tư tưởng chính trị để tránh dụ dỗ, lôi kéo, mua chuộc của các thế lực thù địch, phản động. Giúp đỡ các tổ chức Đoàn đẩy mạnh phong trào “Xung kích xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, ma túy, mại dâm; phối hợp cảm hóa, giáo dục đối tượng hồi gia, giúp đỡ người sau cai, người lầm lỗi… hòa nhập cộng đồng, góp phần ổn định an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn dân cư.

Hội CCB phối hợp tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quận sự, động viên thanh niên trúng tuyển lên đường nhập ngũ. Các cấp Hội CCB tích cực chủ động phối hợp tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quận sự trong nhân dân và thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ. Vận động thanh niên nhập ngũ, tham gia hội trại tòng quân, nói chuyện truyền thống cách mạng, truyền thống Quân đội ngay tại hội trại tòng quân mà các quận, huyện tổ chức… Sau đó, tích cực tham gia các đoàn công tác của địa phương đi thăm hỏi, động viên chiến sĩ mới tại các đơn vị huấn luyện và làm tốt các mặt công tác chính sách để ổn định hậu phương quân đội gia đình những chiến sĩ mới nhập ngũ.

Cùng với đó, Hội CCB các cấp tích cực phối hợp làm tốt công tác đón quân nhân hoàn thành nghĩa vụ trở về. Thăm hỏi tư vấn, giúp đỡ, giới thiệu đi học nghề, tạo việc làm, ổn định hậu phương gia đình. Đồng thời, vận động tham gia sinh hoạt Đoàn; gia nhập các CLB Cựu quân nhân và Hội CCB (nếu đủ điều kiện) để tiếp thêm sức mạnh cho hoạt động của Đoàn Thanh niên và CCB ở cơ sở. Đào tạo, bồi dưỡng và giới thiệu những quân nhân có phẩm chất, trình độ và năng lực tốt tham gia công tác Đảng, chính quyền, cũng như các tổ chức chính trị khác ở đia phương. Đây là lực lượng nòng cốt trong việc giữ gìn an ninh trật tự địa bàn. Là lực lượng có nhiều uy tín tham gia công tác hòa giải, cảm hóa các đối tượng lầm lỡ, tệ nạn xã hội và gương mẫu tham gia các phong trào xã hội ở địa phương.

Thế Vinh