Hội CCB huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang vừa tổ chức Đại hội “CCB gương mẫu” lần thứ VI, giai đoạn 2014-2019. Đây là Đại hội được Hội CCB tỉnh chọn làm điểm nhằm rút kinh nghiệm trong toàn tỉnh. Là sự kiện quan trọng đánh giá kết quả công tác thi đua, khen thưởng và biểu dương, tôn vinh tập thể, cá nhân điển hình trong phong trào “Thi đua yêu nước” của CCB huyện.

5 năm qua, phong trào thi đua xuất hiện nhiều tấm gương CCB điển hình tiên tiến, nhiều tập thể xuất sắc, gia đình hội viên sản xuất kinh doanh giỏi. Trong đó nổi lên là phong trào thi đua “CCB gương mẫu quyên góp xi măng Hoàng Thạch, chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Trao đổi với chúng tôi, Chủ tịch huyện Hội - Nguyễn Mạnh Hiệp cho biết: Phong trào thi đua “CCB gương mẫu quyên góp xi măng Hoàng Thạch, chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” được triển khai thực hiện trong toàn Hội từ tháng 1-2018 đến hết năm 2022. Với phương thức đóng góp bằng xi măng Hoàng Thạch, mỗi CCB mang quân hàm tương ứng như: Cấp Tướng đóng góp 100kg/người/năm, cấp Đại tá 50kg/người/năm, từ cấp Thiếu tá đến Thượng tá 35kg/người/năm; các đối tượng còn lại 15kg/ người/ năm. Sau đó, quy ra tiền cứ 1kg xi măng là 15.000 đồng. Hơn 1 năm thực hiện, Hội thu hơn 1,3 tỷ đồng. Với số tiền đó, Hội lắp hơn 150 camera an ninh ở ngã ba, ngã tư; thắp sáng 14 đoạn đường; lắp 16 barie an ninh; đóng bàn ghế tặng các nhà văn hóa, xây dựng cổng trào, cột cờ, sân bóng, mái tôn nhà văn hóa, đường bê tông... Việc lắp camera an ninh, thắp điện sáng giúp trật tự an ninh được đảm bảo. Điển hình như ở thôn An Nong, xã Yên Mỹ nhờ có camera an ninh mà hội viên cùng nhân dân bắt được trộm khi tên này vào một doanh nghiệp trên địa bàn lấy cắp máy cưa. Sau khi tên trộm bị bắt, doanh nghiệp tặng Hội CCB xã 5 camera an ninh để lắp tại các chi hội.

Nhờ tổ chức, duy trì tốt phong trào, Hội giữ vững 5 năm liền đạt TSVM, hội viên gương mẫu, gia đình CCB văn hóa... Dịp này, toàn Hội có 26 tập thể và cá nhân được khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “CCB gương mẫu” giai đoạn 2014-2019.

Vũ Minh