Lãnh đạo và các phòng, ban chuyên môn của hai đơn vị tại Hội nghị ký kết.

Ngày 21-3, Hội CCB tỉnh Khánh Hòa và Sở Tư pháp tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị ký kết Chương trình phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) giai đoạn 2023-2027. Đồng chí Trần Thân - Phó chủ tịch Hội CCB tỉnh và đồng chí Đặng Văn Khánh - Phó giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Khánh Hòa đồng chủ trì Hội nghị.

Chương trình phối hợp giữa hai đơn vị nhằm thực hiện đồng bộ, thống nhất, hiệu quả công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật trong Hội CCB và nhân dân trên địa bàn tỉnh. Chương tình xác định: Giai đoạn 2023-2027, Hội CCB và Sở Tư pháp tỉnh Khánh Hòa tiếp tục làm tốt công tác phối hợp, tổ chức triển khai phổ biến kịp thời các văn bản pháp luật đến hội viên CCB, cựu quân nhân và nhân dân trong tỉnh; tổ chức tập huấn, củng cố đội ngũ CCB tham gia công tác hòa giải ở cơ sở. Gắn công tác PBGDPL với phong trào thi đua “Dân vận khéo” và “CCB gương mẫu”; tổ chức các nội dung hưởng ứng thiết thực, hiệu quả Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam (9-11). Trong đó, chú trọng tổ chức đối thoại chính sách, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức Hội và hội viên; triển khai có hiệu quả công tác tư vấn, trợ giúp pháp lý đối với CCB; tham gia góp ý xây dựng pháp luật; công tác giám sát và phản biện xã hội; tổ chức bồi dưỡng nâng cao năng lực, kỹ năng thực hiện công tác pháp luật cho lãnh đạo Hội CCB các cấp...

Ngọc Tiến