Năm 2014, Hội CCB quận Long Biên tập trung vào hai nhiệm vụ trọng tâm, đó là xây dựng tổ chức Hội, đẩy mạnh phong trào thi đua CCB gương mẫu và tham gia giữ gin an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn. Chỉ trong 6 tháng đầu năm, Hội kết nạp 358 hội viên mới, nâng tổng số toàn quận có 9.338 hội viên. Các cấp Hội tổ chức 56 buổi quán triệt, học tập nghị quyết của Đảng, thông tin thời sự cho trên 21 nghìn lượt cán bộ, hội viên, tạo sự đồng thuận, nhất trí cao với những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Nhất là đối sách đấu tranh với Trung Quốc hạ đặt trái phép dàn khoan Hải Dương 981 vào vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa của Việt Nam (tháng 5 và 6-2014): Hội in sao, cung cấp hàng trăm đầu sách báo, tài liệu định hướng chính trị, ổn định tư tưởng giúp hội viên củng cố niềm tin vào chế độ, động viên tinh thần tiếp tục cống hiến xây dựng thủ đô giàu mạnh, văn minh. Lực lượng CCB giữ vững vai trò nòng cốt trong thực hiện 6 chương trình công tác của Quận ủy và nhiệm vụ của địa phương. Tập trung vào một số nội dung như "Năm trật tự và văn minh đô thị" đã tổ chức cho 100% gia đình hội viên ký kết thi đua. Tổ chức hai buổi tọa đàm với 301 cán bộ tham dự về mô hình "Gia đình tình nguyện, cộng đồng tình nguyện", các công tác thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, giải phóng mặt bằng, trật tự và quản lý đô thị... đạt hiệu quả cao. Quận hội phối hợp với Hội CCB các huyện Gia Lâm, Thanh Trì và cấp ủy, chính quyền cơ sở đấu tranh, ngăn chặn việc ông Nguyễn Văn V. (huyện Gia Lâm) có những hoạt động làm ảnh hưởng đến uy tín của Hội CCB.
Long Biên nằm giữa sông Hồng và sông Đuống. Đây là vùng đất cổ, giàu truyền thống lịch sử văn hóa và cách mạng. Hội CCB phối hợp chặt chẽ với MTTQ, tham gia có trách nhiệm vào ngày hội Đại đoàn kết toàn dân trên địa bàn; động viên cán bộ, hội viên tích cực góp phần vào thành công của Đại hội MTTQ của 14 phường và quận, nhiệm kỳ 2014-2019; có hàng trăm hội viên được tín nhiệm bầu làm công tác mặt trận từ tổ dân phố trở lên. Quận hội động viên gần 3.000 lượt CCB tham gia với các đoàn thể chính trị, tổ chức 51 buổi biểu diễn văn nghệ phục vụ nhân dân. Với đặc điểm đô thị hóa nhanh, đời sống nhân dân được cải thiện nhưng mặt trái của nền kinh tế thị trường, tội phạm, tệ nạn xã hội diễn biến phức tạp, Hội CCB chủ động phối hợp với công an và các lực lượng tổ chức 54 buổi tuyên truyền pháp luật, phòng chống ma túy, mại dâm cho trên 3.000 lượt người. Các chi hội đã phân công hàng trăm hội viên vào tác Tổ an ninh tự quản, Đội hoạt động xã hội tình nguyện, CLB B93; cắt cử 270 lượt hội viên tham gia tuần tra, trực chốt trên các tuyến phố nội đô; cung cấp 27 nguồn tin có gía trị về tội phạm, tệ nạn xã hội cho cơ quan chức năng điều tra, giải quyết. Hội viên tham gia các tổ hòa giải đã hòa giải thành công 11 vụ mâu thuẫn, tạo sự đoàn kết, hòa thuận trong khu dân cư. Cơ sở Hội cùng với Ban chỉ huy quân sự, Đoàn thanh niên các phường vận động 34 CQN vào sinh hoạt, thành lập mới 2 CLB; nâng tổng số toàn quận có 83 CLB với 2.642 CQN tham gia. Các cơ sở còn phối hợp với nhà trường tổ chức 28 buổi nói chuyện truyền thống quê hương, chiến thắng Điện Biên Phủ... cho 17.500 học sinh. Tiêu biểu trong các phong trào là những Hội phường Ngọc Lâm, Bồ Đề, Đức Giang, Thạch Bàn, Sài Đồng, Việt Hưng, Gia Thụy, Thượng Thanh...
Bài và ảnh: Tô Kiều Thẩm