Trong 6 tháng đầu năm 2010, các cấp hội và hội viên đã tích cực chủ dộng trong thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, đấu tranh phòng chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, tích cực phòng chống âm mưu “Diễn biến hòa bình”, góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn địa phương, giải quyết chính sách cho 58 hội viên theo chế độ trợ cấp, giải quyết thủ tục hưởng BHYT cho 34 trường hợp, đóng góp được 251 triệu đồng quỹ hỗ trợ cho 263 hội viên làm ăn không tính lãi, tập huấn cho 130 cán bộ hội về lý luận và công tác nghiệp vụ, thăm và tặng quà cho các gia đình cán bộ hội viên diện chính sách và gia đình hội viên khó khăn được 3.320 xuất.
Dịp này, Thành hội tặng bằng khen cho 2 đồng chí có quá trình tham gia công tác hội lâu năm; quận hội tặng cờ cho 4 đơn vị đạt giải trong hội thi thể dục dưỡng sinh vừa qua. Đồng thời cũng tổ chức hội thu heo đất với số tiền gần 70 triệu đồng.

Công tác hội