Hội CCB quận 12, TP.Hồ Chí Minh, 25 năm xây dựng và trưởng thành đã tích cực thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị hàng đầu là “Tham gia xây dựng bảo vệ Đảng, chính quyền và chế độ XHCN” giữ vững ổn định chính trị ở cơ sở. Hội phát huy tốt bản chất truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, là chỗ dựa tin cậy của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và nhân dân.
Hội đã tập trung tuyên truyền, giáo dục và rèn luyện hội viên có lập trường kiên định vững vàng, gương mẫu đoàn kết trong mọi hoạt động, chống các biểu hiện tiêu cực góp phần bảo vệ tốt an ninh trật tự, an toàn xã hội. Từ đó cán bộ, hội viên gương mẫu vận động nhân dân thực hiện có hiệu quả các mục tiêu KTXH của địa phương. Các cấp Hội luôn chủ động phối hợp với chi bộ, tổ dân phố thực hiện tốt các phong trào thi đua, CCB gương mẫu, giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ, toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, ngày vì người nghèo… Gắn cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” 5 năm qua, có 141 tập thể, 349 cá nhân được khen thưởng có thành tích trong phong trào thi đua, tập thể quận, hội đạt danh hiệu “Lao động xuất sắc”, được T.Ư Hội tặng 2 cờ thưởng thi đua xuất sắc, được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen. Xứng đáng 8 chữ vàng “Trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới”.
Trên mặt trận “xóa đói giảm nghèo”, Hội CCB quận 12, đã chỉ đạo các cấp Hội tích cực vận động hội viên, chuyển đổi ngành nghề để đạt hiệu quả kinh tế cao, nâng cao đời sống cho hội viên. Hội thực hiện Nghị quyết 16 của Đảng ủy quận 12, chương trình giảm hộ nghèo, tăng hộ khá, vận động hội viên chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, có giá trị kinh tế cao, tăng cường chuyển giao KHKT, giúp hội viên vay vốn Ngân hàng CSXH hơn 22 tỷ đồng cho 1.100 hội viên vay vốn, phát triển kinh doanh có hiệu quả.
Hết năm 2014, hội viên được xóa nghèo đạt 100%, đạt theo tiêu chí 16 triệu đồng/người/năm do Hội CCB thành phố đề ra. Đến nay, Hội CCB quận quyên góp xây tặng 8 nhà tình nghĩa, 17 nhà tình thương, 16 nhà đại đoàn kết.
Những năm qua, Quận hội đã phối hợp với Ban chỉ đạo An toàn giao thông (ATGT) lập kế hoạch hướng dẫn về công tác tuyên truyền, vận động hội viên và nhân dân tham gia giữ gìn trật tự ATGT coi đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng của các cấp hội. Tăng cường phổ biến, quán triệt các chủ trương chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước và của địa phương về ATGT, phối hợp các đoàn thể xây dựng đường giao thông nông thôn nằm trong chương trình “Xây dựng nông thôn mới”. Hội viên đã tự nguyện hiến 5.282m2 đất, làm đường giao thông nông thôn. Tổ chức trên 2.200 lượt tuyên truyền thời sự, lồng ghép, tuyên truyền pháp luật về ATGT cho 4.000 lượt người nghe, thường trực Quận hội phân công cán bộ xuống xã, phường, thị trấn, để chỉ đạo các cấp Hội, gia đình CCB, CQN, đều hưởng ứng tham gia.
Phát huy tinh thần tiên phong của người lính, hội viên CCB quận 12 nêu gương sáng ở cộng đồng khu dân cư, xây dựng đời sống văn hóa, truyền thống yêu nước, giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, với bốn tiêu chí: “Xây dựng thế hệ trẻ về lòng yêu nước, có lý tưởng cách mạng, có lối sống tốt đẹp, có bản lĩnh văn hóa người Việt Nam”.
Quận hội đã chỉ đạo các cấp hội thường xuyên quan tâm, giáo dục Đoàn Thanh niên là lực lượng xung kích trên tất cả các mặt trận, chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh... Tiếp nối phong trào thanh niên “Ba sẵn sàng”, “Ba đảm đang”, “Năm xung kích” trên các mặt trận, vai trò của thanh niên được thể hiện ở các phong trào “Hành quân theo chân những người anh hùng”, thanh niên lập thân, lập nghiệp, tuổi trẻ “Đền ơn đáp nghĩa”, chung sức xây dựng quê hương...
BCH Hội CCB quận 12 chú trọng giáo dục rèn luyện đoàn viên thanh niên về truyền thống các thể hệ cha anh đã chiến đấu anh dũng hi sinh bảo vệ Tổ quốc; về lòng yêu nước, yêu quê hương; tổ chức về nguồn thăm chiến trường xưa như chiến khu rừng Sác “Cần Giờ”, T.Ư Cục miền Nam... Qua những buổi tọa đàm “Tuổi trẻ chung tay bảo vệ biển đảo quê hương”... cho hàng trăm lượt đoàn viên thanh niên tham dự đã tạo cơ hội cho đoàn viên thanh niên được học tập, rèn luyện, không ngừng nâng cao trình độ văn hóa, phấn đấu trở thành những con người mới, làm chủ đất nước, làm chủ xã hội…
Bài và ảnh:
Công Trình