Tôi là hội viên Hội CCB phường Quốc Tử Giám, quận Đống Đa, TP Hà Nội và là CCB Văn phòng Tổng cục Công nghiệp quốc phòng (CNQP) - Bộ Quốc phòng, xin phản ánh một việc như sau:
Vừa qua Ban liên lạc Hội CCB Văn phòng Tổng cục CNQP đã đổi thành Hội Cựu quân nhân (CQN), với lý do Văn phòng Tổng cục CNQP cho rằng: CCB là cán bộ đã tham gia chiến đấu trực tiếp hoặc phục vụ chiến đấu. Những người công tác trong thời bình, không thể vào Hội CCB được. CQN có ý nghĩa rộng rãi hơn vì CCB cũng là quân nhân. Hội CCB của Văn phòng không chịu sự chỉ đạo trực tiếp của hệ thống Hội CCB Việt Nam. Vậy cấp nào có quyền ra quyết định thành lập Hội, thay đổi tên Hội, hoặc xóa tên Hội. Hội CCB Văn phòng Tổng cục CNQP có tự ý đổi tên được không? Tuy sinh hoạt trong Hội CCB của nơi cư trú, nhưng chúng tôi vẫn tham gia sinh hoạt trong Hội CCB của Văn phòng Tổng cục. Đơn vị mà trước khi nghỉ hưu chúng tôi công tác. Mỗi năm Hội CCB Văn phòng sinh hoạt một lần vào cuối năm, thu hội phí từ 100.000-150.000 đồng.
Tôi nghĩ rằng Văn phòng Tổng cục CNQP đổi tên Hội CCB thành Hội CQN là tùy tiện?
Trương Chí Công