Hàng năm, dịp lễ Tết, 27/7, Hội tổ chức thăm Nghĩa trang Trường Sơn, NTLS thành phố, Thành cổ Quảng Trị… Hội CCB luôn đi đầu trong các cuộc vận động cho Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc phát động, lập quỹ tình nghĩa, quỹ vì người nghèo. CCB Hồ Văn Kính, hàng năm đóng góp vào quỹ từ 500 nghìn đến 1 triệu đồng. Hội CCB phường Thuận Lộc vừa đóng góp vừa xây dựng 1 căn nhà tình nghĩa cho CCB Nguyễn Hùng Châu, trị giá 20 triệu đồng.

Vũ Hội