Hội CCB phường Bến Thủy, thành phố Vinh cùng với Đoàn thanh niên thông qua chương trình giao lưu, biểu diễn văn nghệ vận động, tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, nhà nước, địa phương cho người dân có hiệu quả
Có vinh dự trên là nhờ Hội CCB các cấp triển khai hiệu quả các Chương trình phối hợp hoạt động giữa Hội CCB với UBND và các ban ngành, đoàn thể cùng cấp. Thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các lực lượng để nắm tình hình, tham mưu kịp thời các vấn đề liên quan đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội như: xung quanh sự kiện Trung Quốc xâm phạm chủ quyền biển đảo Việt Nam trên Biển Đông, vụ Công ty Formosa gây ô nhiễm môi trường biển 4 tỉnh miền Trung, các vụ việc liên quan đến an ninh trật tự ở vùng giáo các huyện Quỳnh Lưu, Diễn Châu, Nghi Lộc, Tân Kỳ, Đô Lương, Hưng Nguyên. Thời gian qua Hội CCB đã giải quyết có hiệu quả 6.377 vụ việc ở cơ sở, được Nhân dân đồng tình cao. Động viện hội viên tích cực tham gia hầu hết các cuộc vận động của Quốc gia và địa phương như: “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” ; “ Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; “ Xây dựng cơ sở, xã, phường, thị trấn an toàn làm chủ SSCĐ”. Các Chương trình Quốc gia về phòng chống tội phạm ma túy, HIV/AIDS và tệ nạn xã hội, đảm bảo ATGT, bảo vệ môi trường, phong trào “ Dân vận khéo”. Nhiều nơi tổ hòa giải, tổ tự quản phòng chống tệ nạn xã hội, đảm bảo an ninh trật tự, ATGT do CCB làm tổ trưởng tạo được uy tín trong cộng đồng dân cư. Một số hoạt động đạt kết quả tiêu biểu như: Câu lạc bộ phòng chống tội phạm và phòng chống ma túy Hội CCB huyện Thanh Chương. Tổ CCB tuần tra giữ gìn an ninh trật tự thôn, xóm huyện Yên Thành. Đây là những mô hình hay đã được Hội CCB tỉnh tổ chức sơ kết, rút kinh nghiệm, nhân thành diện rộng.
Phong trào: “ CCB gương mẫu, chung sức, đồng lòng xây dựng NTM, đô thị văn minh” và cuộc vận động “ Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” đạt được kết quả tốt. Toàn tỉnh Hội đảm nhiệm 930 công trình, trị giá 40.524 triệu đồng, có 84.233 gia đình CCB hiến 3.690.532m2 đất, 203.689 hội viên đóng góp 471.608 ngày công và hiến tài sản trị giá 260.509 triệu đồng. Các cấp hội tích cực tuyên truyền quảng bá thương hiệu sản phẩm của địa phương, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất CCB.
Hội viên gương mẫu đóng góp quĩ phòng chống thiên tai, quĩ vì người nghèo, quĩ nghĩa tình đồng đội, quĩ “ Vì trường Sa thân yêu” với số tiền 166,5 tỷ đồng.
Các cấp Hội đều có chương trình phối hợp với Đoàn thanh niên, trường học chăm lo giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ. Trung bình mỗi năm các cấp Hội tổ chức được trên 1.200 buổi giáo dục truyền thống cho trên 240.000 lượt đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên. Góp phần bồi dưỡng cho trên 2.922 đoàn viên ưu tú kết nạp vào Đảng, củng cố được nhiều chi đoàn yếu kém vươn lên khá. Cùng với Đoàn thanh niên thực hiện tốt các cuộc vận động “ Nghĩa tình biên giới, hải đảo”; “ Bốn đồng hành với thanh niên lập nghiêp”; “ Tuổi trẻ xung kích xây dựng và bảo vệ Tổ quốc , gìn giữ trật tự an toàn xã hội” . Bằng nhiều hình thức sinh động, thiết thực như: giao lưu ăn nghệ, thể thao, tọa đàm truyền thống, “ hành quân về nguồn”, thăm các di tích lịch sử, bảo tàng, nâng cấp nghĩa trang, thắp nến tri ân liệt sĩ, tổ chức nói chuyện chuyên đề, thi tìm hiểu về biển đảo, động viên thanh niên lên đường nhập ngũ.
Các huyện Hội có chung đường biên giới với nước bạn Lào đã phối hợp với chính quyền, các ban ngành, đoàn thể, các đồn biên phòng tổ chức thăm hỏi, giao lưu, thông báo trao đổi với nhau kinh nghiệm hoạt động. Đặc biệt về kinh nghiệm, hoạt động tuyên truyền, vận động nhân dân và hội viên chấp hành các qui định, qui chế biên giới, phối hợp phòng chống tệ nạn xã hội, phòng chống tội phạm, góp phần xây dựng tình đoàn kết hữu nghị hai nước Việt - Lào. Đập tan âm mưu các thế lực thù địch và phần tử xấu xuyên tạc, kích động phá hoại mối quan hệ đặc biệt hai nước.
Các cấp Hội CCB ở Nghệ An đang phấn đấu thời gian tới sẽ thực hiện tốt hơn các nhiệm vụ chính trị ở địa phương, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh.

Bài và ảnh: Hải Hưng