Báo Sài Gòn giải phóng, Ngân hàng Ngoại thương ( Vietcombank chi nhánh Vinh- Nghệ An) tài trợ xây dựng 50 nhà “ nghĩa tình Trường Sơn” cho 50 hội viên nghèo của 6 huyện Nam Đàn, Nghĩa Đàn, Đô Lương, Thanh Chương, Tân Kỳ, Anh Sơn dọc đường Hồ Chí Minh của Nghệ An, mỗi nhà 30 triệu đồng, số tiền là 1, 5 tỷ. Tỉnh hội CCB Nghệ An phát động các huyện, hội, các xã có hội viên CCB được tài trợ cùng các đoàn thể, anh em họ hàng, đoàn viên, hội viên CCB ủng hộ thêm tiền, vật chất, công lao động với số tiền 1.6 tỷ đồng và 1685 ngày công và đã xây dựng được 50 nhà kiên cố, mái cứng, tường cứng, nền cứng mỗi nhà có diện tích 40-60 mét vuông, từ 80-140 triệu đồng. Tổng số tiền xây dựng 50 nhà “ nghĩa tình Trường Sơn” là sự phối hợp đóng góp của Báo Sài Gòn giải phóng, Ngân hàng Vietcomnank chi nhánh Vinh, Nghệ An và các cấp hội CCB Nghệ An với tổng số tiền là 3,1 tỷ đồng

Công tác Hội