Trong 5 năm qua, gần 1.200 hội viên CCB toàn Huyện hội Cam Lâm đã nỗ lực hưởng ứng và tham gia phong trào một cách sâu rộng, qua đó đã đem lại kết quả thiết thực. Chỉ riêng phong trào xây dựng nông thôn mới đã có nhiều hội viên hiến 1.270 mét vuông đất để làm đường giao thông. Phong trào giúp nhau làm kinh tế giỏi, xóa nghèo…theo đó đã xóa được 183 hộ nghèo, đến nay toàn Huyện hội chỉ còn 16/1.090 hộ nghèo, 10/14 xã không còn hộ nghèo. Tỷ lệ hộ khá và giầu tăng lên 60%. Toàn Huyện hội có 140 hộ đạt danh hiệu sản xuất giỏi (Cấp trung ương 4, cấp huyện 35, cấp tỉnh 13 và 88 hộ cấp xã, phường); có 14/14 Hội cơ sở đã đăng ký xây dựng “Đoạn đường ATGT do CCB tự quản”, với tổng chiều dài 13.800 mét…Tiêu biểu trong phong trào là các tập thể Hội CCB xã Suối Tân, Cam Hải Tây, Cam Thành Bắc…và các cá nhân như Lê Quang Dưỡng, Nguyễn Hữu Tường…
Phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” tỉnh Khánh Hòa trong năm qua, đã khẳng định hiệu quả thiết thực của trên 15 nghìn hội viên, trải rộng ở 186 Hội cơ sở trong toàn Tỉnh hội CCB Khánh Hòa trong 5 năm qua. Thông qua phong trào, đã có trên 98% hộ gia đình hội viên đạt danh hiệu CCB gương mẫu. Trên 5.000 tập thể và cá nhân được chính quyền và các cấp hội khen thưởng, trong đó có 395 hội viên đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở. Đây là những con số đáng tự hào của toàn thể hội viên Hội CCB tỉnh nhà, qua đó tiếp tục thi đua yêu nước, thiết thực lập nhiều thành tích mới, tiến tới chào mừng Đại hội phong trào thi đua CCB gương mẫu toàn tỉnh vào đầu tháng 10/2014.

Công Thi