Tại Hội nghị, ông Trần Văn Hạnh, Ủy viên Ban thường vụ Trung ương Hội CCBVN, Chủ tịch Hội CCB tỉnh Khánh Hòa, đã đánh giá kết quả công tác Hội trong thời gian qua, đồng thời triển khai thực hiện công tác Hội trong quí I năm 2017.
Về phía Tỉnh hội đã có văn bản (số 1460/KH-CCB ngày 10/6/2016) gửi đến 137 hội cơ sở trong tỉnh về Kế hoạch tổ chức Đại hội CCB các cấp. Trong đó, các cấp hội sẽ bầu tổng số 230 đại biểu về dự Đại hội CCB tỉnh Khánh Hòa (nhiệm kỳ 2017 – 2022). Trên cơ sở tuân thủ tuyệt đối vào Điều lệ Hội cựu chiến binh Việt Nam (Khóa V), Chỉ thị số 02-CT,TƯ của Ban Bí thư Trung ương Đảng, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo đại hội cựu chiến binh các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Hội CCB tỉnh Khánh Hòa lần thứ VI và Đại hội đại biểu CCB Toàn quốc.Ông Trần Văn Hạnh, Ủy viên Ban thường vụ Trung ương Hội CCBVN, Chủ tịch Hội CCB Khánh Hòa, đã trao Huân chương Lao động hạng Ba cho thương binh, CCB Đỗ Hữu Việt.

Cũng tại hội nghị lần này, Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, ông Trần Văn Hạnh, Ủy viên Ban thường vụ Trung ương Hội CCBVN, Chủ tịch Hội CCB Khánh Hòa, đã trao Huân chương Lao động hạng Ba cho thương binh, CCB Đỗ Hữu Việt, giám đốc Công ty CP Thủy sản 584 Nha Trang, vì đã có những thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước trong nhiều năm qua. Đồng thời tặng Cờ thi đua của Hội CCB tỉnh Khánh Hòa cho Hội CCB huyện Cam Lâm, Đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2016.
Công Thi