Những năm qua, các gia đình CCB, CQN hiến gần 308.600m2 đất để xây dựng các công trình phúc lợi, thực hiện “dồn điền, đổi thửa” gắn với chỉnh trang đồng ruộng; tham gia trên 31.850 ngày công; đóng góp trên 10 tỷ đồng; tự nguyện tháo dỡ gần 2.100m2 tường bao, tường rào, cùng với nhân dân làm 163km đường giao thông nông thôn, xây mới và nâng cấp gần 90 nhà văn hóa thôn, xóm. Điển hình là các CCB Đoàn Mạnh Hùng (xã An Khánh) hiến 1.700m2 đất, Nguyễn Quang Hoàn (xã Khánh Nhạc) ủng hộ 50 triệu đồng, xã Khánh Thủy có các CCB Nguyễn Thanh Thùy hiến 515m3 đất, Phạm Văn Dân hiến 363m2 đất, Phạm Văn Vọng hiến 253m2 đất...
Gắn xây dựng nông thôn mới với Phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”; các cấp Hội động viên cán bộ, hội viên nêu cao ý chí tự lực tự cường, khắc phục khó khăn, vươn lên phát triển kinh tế. Hội xuất hiện nhiều tấm gương làm kinh tế giỏi như: HTX trồng nấm của hội viên Trần Văn Mỹ (Khánh Vân), mô hình nuôi ong lấy mật của hội viên Nguyễn Bỉnh Khiêm (xã Khánh Hội)… Các cấp Hội xóa được 169 hộ CCB nghèo; nay còn 72 hộ (theo tiêu chí mới); tỷ lệ hộ khá trở lên chiếm gần 54%.
Tiêu biểu là Hội CCB xã Khánh Thiện, với 260 hội viên sinh hoạt ở 8 chi hội thôn, xóm đã phối hợp tổ chức các buổi trao đổi, tọa đàm, đóng góp ý kiến vào đề án quy hoạch và 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Hội có 19 hội viên tham gia Ban chỉ đạo, 5 hội viên trong Ban giám sát cộng đồng. Được cấp ủy, chính quyền tin tưởng giao nhiệm vụ đột phá trong công tác làm đường giao thông nông thôn. Đây là tiêu chí khó, không chỉ tốn kém công sức, tiền của mà còn liên quan đến quyền lợi của nhiều hộ dân và hội viên, Hội làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nên triển khai thuận lợi, được các thôn xóm tích cực hưởng ứng. Cán bộ, hội viên đóng góp gần 3.000 ngày công, trên 500 triệu đồng, hiến hơn 1.200m2 đất để làm đường giao thông nông thôn. Tiêu biểu như chi hội xóm Phong An, gia đình cán bộ, hội viên hiến 780m2 đất và hơn 200 triệu đồng; chi hội xóm Cầu đóng góp 42 triệu đồng; chi hội xóm 1 đóng góp 52 triệu đồng….
Với những kết quả đạt được, Hội CCB xã Khánh Thiện được Trung ương Hội tặng Bằng khen.
Hoàng Giang