Mô hình trồng bưởi da xanh của hội viên CCB xã Đại Đồng cho thu nhập gần 100 triệu đồng/năm.

Yên Bình vốn là huyện thuần nông của tỉnh Yên Bái, có 5 dân tộc chung sống là Kinh, Tày, Nùng, Dao và Cao Lan. Xuất phát điểm là một huyện nghèo, có nhiều khó khăn, đến nay Yên Bình đã vươn lên dần trở thành huyện khá.

Đạt được kết quả đó là do có sự đồng thuận, chung sức của cán bộ, đảng viên, nhân dân, sự vào cuộc tích cực của các đoàn thể chính trị - xã hội, trong đó nổi bật là hoạt động của Hội CCB huyện. Bằng ý chí và nghị lực của Bộ đội Cụ Hồ, trở về địa phương, các CCB xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, hàng đầu là tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Hiện nay, Hội CCB huyện Yên Bình có 175 chi hội trực thuộc, với 5.748 hội viên (trong đó đảng viên có 1.308 đồng chí; hội viên là người dân tộc thiểu số 1.717 đồng chí; 522 hội viên theo tôn giáo).

Những năm qua, trong mỗi phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động, cán bộ Hội ở cơ sở luôn là những người tiên phong, đi đầu theo phương châm “nói đi đôi với làm”, tăng cường bám nắm cơ sở, động viên mỗi hội viên là một hạt nhân đoàn kết tại các thôn, bản. Thực hiện tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy, chính quyền về củng cố xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở, những nơi có điểm nóng, phức tạp, Hội đã phân công những cán bộ, hội viên có uy tín, có kinh nghiệm, vận động thuyết phục, giải quyết theo quan điểm của Đảng, ổn định tình hình, không để lây lan kéo dài. Đặc biệt, các cấp Hội luôn chú trọng công tác phối hợp vận động, đấu tranh ngăn chặn kịp thời các hoạt động tôn giáo - tín ngưỡng trái pháp luật; hướng dẫn người dân thực hiện chính sách, pháp luật về tôn giáo - tín ngưỡng, không theo đạo lạ, tà đạo…

Hội CCB huyện chủ động phối hợp với các ban ngành, đoàn thể tổ chức kiểm tra được 130 lượt ở 25 tổ chức Hội cơ sở; cấp xã, thị trấn kiểm tra được 825 lượt ở 175 chi hội... Nhiều hình thức tuyên truyền học tập, sinh hoạt chuyên đề, kể chuyện, tọa đàm, nêu gương người tốt, việc tốt góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị, tăng cường hiểu biết đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước cho hội viên CCB và người dân địa phương.

Công tác chăm lo, giúp đỡ CCB nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, phát triển kinh tế gia đình, xoá đói, giảm nghèo, làm giàu hợp pháp là nhiệm vụ xuyên suốt, Hội CCB huyện Yên Bình đề ra mục tiêu “lấy phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống cho hội viên làm động lực”. Từ nguồn vốn vay uỷ thác của Ngân hàng CSXH, đến tháng 2-2021, toàn Hội đạt 2,9 tỷ đồng (trung bình 700 nghìn đồng/hội viên) giúp hội viên vay không lấy lãi hoặc lãi suất thấp. Hội triển khai thành lập các tổ liên kết vay vốn nhằm tạo điều kiện cho hội viên có thêm cơ hội tiếp cận với các nguồn vốn vay phát triển sản xuất, kinh doanh. Đồng thời, tích cực khai thác, giới thiệu hội viên tham gia các buổi hội thảo hướng nghiệp, giới thiệu việc làm, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật do các cấp, các ngành tổ chức, bồi dưỡng kinh nghiệm, kiến thức làm kinh tế, nghiệp vụ vay vốn, quản lý sử dụng vốn... Nhờ đó, đến nay toàn Hội có 56 mô hình, điển hình tiên tiến tại các xã Phúc An, Ngọc Chấn, Tân Nguyên, Bảo Ái, Cảm Nhân…; số hộ hội viên có mức sống khá, giàu đạt trên 64%. Trong đó, Tổ hợp tác Chế biến chè xanh (xã Hán Đà) do CCB Lã Mạnh Hùng làm tổ trưởng và Tổ hợp tác trồng bưởi (xã Đại Minh) do CCB Nguyễn Văn Cường làm tổ trưởng đã góp phần đưa thương hiệu chè Hán Đà và bưởi Đại Minh phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa, đạt tiêu chuẩn OCOP.

Kinh tế phát triển là cơ sở để giúp nhau xóa đói, giảm nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống, là điều kiện để Hội và hội viên tham gia hiệu quả các phong trào, cuộc vận động của cả nước và địa phương, từ năm 2016 đến tháng 3-2021, toàn Hội xoá được 87 nhà tạm, dột nát; giúp 56 hộ hội viên thoát nghèo; vận động hội viên hiến 20.523m2 đất, 650m3 đá, sỏi, cát, vật liệu (khoảng 2,2 tỷ đồng), 26.631 ngày công lao động và gần 3,7 tỷ tiền mặt tham gia xây dựng Nông thôn mới

Bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả, nghĩa tình, Hội CCB huyện Yên Bình tham gia cùng chính quyền địa phương thực hiện tốt chính sách phát triển kinh tế, chính sách dân tộc, tôn giáo, tăng cường nghĩa tình đồng đội, gắn kết hội viên, xây dựng tổ chức Hội trong sạch, vững mạnh, tô thắm phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ.

Mai Phương