Hoạt động trên địa bàn mà các thế lực thù địch thường xuyên phá hoại với âm mưu “diễn biến hòa bình”, nhất là thủ đoạn chia rẽ khối đoàn kết các dân tộc, thành lập vương quốc riêng của người H. Mông; Huyện hội coi trọng xây dựng lập trường, tư tưởng cho hội viên, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng; phát huy tốt vai trò, vị trí là lực lượng nòng cốt trong các đoàn thể chính trị xã hội và nhân dân, gắn với học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. 4 năm qua, Hội tổ chức cho gần 100% hội viên được học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, của Hội và các chương trình công tác của địa phương. Đồng thời mở 5 lớp tập huấn, bồi dưỡng chính trị, nghiệp vụ cho 419 cán bộ từ chi hội trưởng trở lên; chú trọng phát triển hội viên người dân tộc thiểu số; động viên 178 hội viên tham gia cấp ủy và 130 hội viên là đại biểu HĐND các cấp hoàn thành tốt nhiệm vụ. Nhiều hội viên phát huy trách nhiệm, sâu sát cơ sở, gần gũi hội viên và nhân dân.
Các cấp Hội phối hợp tham gia giới thiệu nhân tố tích cực cho Đảng, bồi dưỡng kết nạp được trên 400 đảng viên mới; trong đó có 34 đồng chí là hội viên CCB. Hằng năm, qua bình xét có trên 98% đảng viên là CCB được xếp loại đảng viên hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Cán bộ, hội viên luôn gương mẫu đi đầu thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động của Đảng, Nhà nước và địa phương. Đó là giúp nhau phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo, giảm tỷ lệ nghèo xuống dưới 15% (Hội không còn hộ đói). Các cấp Hội tích cực tham gia chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới theo tiêu chí phù hợp với đặc điểm, điều kiện của từng cấp, từng cơ sở. Điển hình là CCB Lương Văn Lả, bản Chạng, xã Quài Cang. Phục viên về quê, ông có 7 người con thì 5 là nạn nhân chất độc da cam/đi-ô-xin. Không cam chịu đói nghèo, ông vay vốn phát triển kinh tế VAC thu nhập mỗi năm gần 100 triệu đồng, làm được nhà, mở dịch vụ xay sát gạo. Ông hiến 2.000m2 đất để xây dựng lớp mẫu giáo và nhà văn hóa thôn. Là chi hội trưởng CCB, ông bàn với chi hội mua 2 con bò làm quỹ, nay đàn bò có 7 con cho hội viên nuôi.
Phát huy vai trò nòng cốt, các cấp Hội và cán bộ, hội viên CCB huyện Tuần Giáo đã thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu Phong trào thi đua “CCB gương mẫu”. Đời sống vật chất, tinh thần của hội viên được cải thiện và nâng cao, từng bước góp phần đẩy lùi cái xấu, cái lạc hậu, tiêu cực trong đời sống xã hội. An ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội ổn định. Hội CCB huyện Tuần Giáo được TƯ Hội CCB Việt Nam tặng Bằng khen.
Xương Giang