Tổ giữ trật tự ATGT của Hội CCB xã Hương Ngải, huyện Thạch Thất.

Chuẩn bị cho Đại hội Đảng các cấp, Hội CCB huyện Thạch Thất, T.P Hà Nội tổ chức nhiều hội nghị quán triệt và triển khai các văn bản của trên như Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 139-KH/HU của Huyện ủy Thạch Thất về Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Năm 2020, cùng với việc hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ, Hội xác định cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp về Đại hội Đảng; đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, hội viên CCB, CQN; phát động các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp. Đồng thời, xác định rõ trách nhiệm của CCB với công tác chuẩn bị cho Đại hội Đảng bằng các việc làm cụ thể. Các cấp Hội chủ động bám sát kế hoạch, hướng dẫn của Hội cấp trên và sự lãnh đạo trực tiếp của Cấp ủy Đảng, thực hiện tốt việc nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, đánh giá chính xác năng lực, sở trường của cán bộ chi hội ở từng thôn, có phương án sắp xếp kiêm nhiệm phù hợp, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác Hội.

 Phí Mạnh Cần