Hội phối hợp với MTTQ và các đoàn thể tuyên truyền vận động hội viên làm nòng cốt trong cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, chương trình phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, Phong trào “Vì người nghèo”… với hàng trăm hội viên CCB, CQN tham gia các tổ tự quản bảo vệ an ninh trật tự, bảo đảm ATGT, bảo vệ môi trường, tham gia huấn luyện dân quân tự vệ, nói chuyện truyền thống cho thanh niên, học sinh. Đặc biệt trong giải phóng mặt bằng xây dựng các Khu công nghiệp Sam Sung, APEC, khu tái định cư và các công trình giao thông, thủy lợi, hội viên CCB, CQN đã tự nguyện giao đất sớm, làm gương cho nhân dân noi theo, không phải cưỡng chế. Trong xây dựng nông thôn mới, Hội chủ động bám sát 11/19 tiêu chí có liên quan đến cán bộ, hội viên để thực hiện. Các chi hội vận động gần 1.500 gia đình CCB hiến gần 160.500m2 đất; hội viên tham gia trên 31.100 ngày công đối ứng; ủng hộ xây dựng các công trình giao thông, nhà văn hóa, trường học, mương máng nội đồng, trường học trên 2.800 triệu đồng; góp phần để các xã đạt 15 tiêu chí trở lên, có 2 xã Lương Phú và Đồng Liên đạt chuẩn nông thôn mới (năm 2015).
Tạo điều kiện cho hội viên tích cực làm kinh tế, xóa đói giảm nghèo, làm giàu hợp pháp, Hội vay vốn Ngân hàng CSXH trên 72 tỷ đồng, giúp cho trên 3.000 lượt hội viên vay. Sau 5 năm đã có gần 360 gia đình hội viên thoát nghèo, số hộ có mức sống khá trở lên đạt trên 71% và Hội có trên 300 gia đình CCB có mô hình kinh tế trang trại thu nhập mỗi năm hàng trăm triệu đồng. Cũng trong thời gian này, Hội vận động từ các nguồn vốn giúp cho 325 gia đình hội viên xóa nhà dột nát, trong đó Huyện hội giúp được 3 gia đình với số tiền gần 100 triệu đồng. Hội viên còn ủng hộ các Quỹ “Vì người nghèo”, “Phòng chống lụt bão thiên tai”, “Nghĩa tình đồng đội”, “Vì Trường Sa”, “Khuyến học”… trên 1 tỷ đồng; động viên 4.509 con, cháu CCB chăm ngoan học giỏi (trong đó giỏi cấp tỉnh 549 cháu, cấp huyện 583 cháu, cấp nhà trường 3.377 cháu) và 396 cháu thi đỗ vào các trường đại học.
Hội thường xuyên đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động bằng việc xây dựng các chi hội, cơ sở điểm để rút kinh nghiệm nhân rộng ra toàn Hội. Đồng thời coi trọng công tác học tập, giáo dục chính trị, xây dựng bản lĩnh chính trị tư tưởng cho hội viên như quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, các chương trình phát triển kinh tế xã hội của địa phương, bồi dưỡng nghiệp vụ, thông tin thời sự… Hằng năm các cơ sở vận động kết nạp hội viên mới vượt chỉ tiêu, thu hút tập hợp được gần 4.700 CQN vào các câu lạc bộ, hoạt động có nền nếp, được chọn làm điểm của Hội CCB tỉnh Thái Nguyên. Qua bình xét, Huyện hội có 25/25 cơ sở đạt TSVM (có 19/25 cơ sở TSVM xuất sắc), 100% chi hội đạt TSVM (có 124/326 chi hội TSVM xuất sắc) và 98% gia đình hội viên và hội viên đạt tiêu chuẩn “Gia đình văn hóa” và “CCB gương mẫu”.
Từ gắn kết hai phong trào, Hội CCB huyện Phú Bình đạt kết quả toàn diện trên các mặt công tác; được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng ba, T.Ư Hội tặng 2 Cờ thi đua và 4 Bằng khen, Tỉnh ủy và UBND tỉnh Thái Nguyên tặng 14 Bằng khen.
Xương Giang