5 năm qua, Hội CCB thị trấn Rạch Gốc góp vốn vào Tổ tiết kiệm hơn 1,5 tỷ đồng cho 120 lượt hội viên vay không lấy lãi để phát triển kinh tế, xóa được 7 gia đình hội viên nghèo. Hội vận động hội viên ủng hộ kinh phí xây dựng và sửa chữa 41 nhà tạm cho hội viên, giảm tỷ lệ hộ CCB nghèo xuống còn 10% theo chuẩn mới. Tỷ lệ hội viên có mức sống khá trở lên đạt trên 40%, thu nhập bình quân mỗi gia đình đạt trên 120 triệu đồng/năm. Hội CCB thị trấn Rạch Gốc được UBND và Hội CCB tỉnh tặng 4 Bằng khen. Hội CCB xã Tân Ân Tây hỗ trợ vốn, cây con giống, thực hiện các mô hình thí điểm nuôi cá bống tượng, nuôi tôm quảng canh cải tiến, trồng rau màu… cho nhân dân với tổng số tiền trên 500 triệu đồng. Bước đầu các mô hình mang lại hiệu quả và được nhân rộng trong toàn huyện. Tiêu biểu như mô hình trồng rau màu, nuôi cua, nuôi tôm quảng canh cải tiến của CCB Lê Hoàng Dư, chi hội ấp Ðồng Khởi, mỗi năm thu lãi trên 150 triệu đồng.
Do hoàn cảnh khó khăn, năm 2012, CCB Nguyễn Văn Quành, ấp Đồng Khởi, vay quỹ Hội 10 triệu đồng đầu tư vào đào 2.000m2 ao để nuôi cá bổi, cá rô đồng, xây dựng chuồng trại nuôi heo và cá sấu. Với phương châm đầu tư từ ít đến nhiều, vừa làm vừa rút kinh nghiệm. Nay mỗi năm gia đình ông thu lãi 250 triệu đồng, ổn định kinh tế gia đình.
Hội CCB xã Tân Ân Tây còn vận động cán bộ, hội viên tự nguyện hiến đất, hiến tài sản xây dựng nông thôn mới với số tiền gần 2 tỷ đồng; mở rộng trên 40.000m đường giao thông nông thôn; tham gia đóng góp hàng trăm ngày công lao động, góp phần vào kết quả đạt 10/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới của xã.
Long Giang