Hội đã xây dựng được một lực lượng hơn 5.000 hội viên CCB, sinh hoạt ở 22 tổ chức cơ sở Hội, có mặt ở cả 19/19 xã, thị trấn và luôn xứng đáng là chỗ dựa tin cậy của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương.

Trong những năm qua, mặc dù ở một huyện nghèo còn nhiều khó khăn, nhưng được sự giúp đỡ của Huyện ủy, UBND, MTTQ, các cơ quan ban, ngành, chính quyền địa phương, Hội CCB huyện Nghi Xuân đã chủ động vươn lên khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành tốt chức năng nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng huyện Nghi Xuân ngày càng phát triển và lớn mạnh về mọi mặt. Để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu là tham gia xây dựng bảo vệ Đảng, chính quyền, Hội đã tập trung tuyên truyền, giáo dục và rèn luyện hội viên luôn phát huy tốt bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, gương mẫu đoàn kết trong mọi hoạt động, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, chống các biểu hiện sai trái, xuyên tạc sự lãnh đạo của Đảng và phá hoại an ninh trật tự. Nhờ đó hầu hết hội viên xây dựng được niềm tin vào Đảng, thực hiện tốt đường lối chủ trương chính sách của Đảng thông qua các nghị quyết, chỉ thị, chính sách, chấp hành nghiêm pháp luật của Nhà nước, gương mẫu vận động nhân dân thực hiện có hiệu quả các mục tiêu kinh tế xã hội của địa phương.

Các cơ sở Hội luôn tích cực, chủ động phối hợp với cấp ủy Đảng, chính quyền tổ chức các chương trình hành động cụ thể gắn với từng giai đoạn. Đặc biệt trong năm 2010, các cấp Hội đã phối hợp bảo vệ an toàn tuyệt đối đại hội Đảng cấp cơ sở từ xã đến huyện, tham gia góp ý kiến vào văn kiện Đại hội Đảng, góp ý về công tác nhân sự ở đại hội cơ sở, động viên hội viên sẵn sàng nhận nhiệm vụ khi Đảng và nhân dân tín nhiệm bầu vào cấp ủy, chính quyền. Các đợt đại hội Đảng ở cơ sở từ xã đến huyện, hội viên CCB được tín nhiệm chiếm tỷ lệ cao trong thành phần tham gia đại hội và bầu vào cấp ủy. Cụ thể: ở đại hội cơ sở, hội viên CCB chiếm 38% số đại biểu dự đại hội, có 875 hội viên được bầu làm lãnh đạo Đảng, chính quyền từ thôn đến huyện, trong đó có 298 cấp ủy viên. 50% số hội viên CCB giữ chức bí thư, phó bí thư đảng ủy; 60% đảm nhận chức vụ chủ tịch và phó chủ tịch HĐND; 43% là chủ tịch, phó chủ tịch UBND. Đặc biệt ở khối CCB cơ quan cấp huyện, có 1 CCB là phó bí thư thường trực huyện ủy, 1 CCB là phó bí thư huyện ủy kiêm chủ tịch UBND huyện. Trên địa bàn 19 xã, thị trấn có 17 hội viên CCB là bí thư đảng ủy, 17 hội viên là chủ tịch HĐND, 13 hội viên là chủ tịch UBND, 11 đồng chí là trưởng công an xã, 13 đồng chí là xã đội trưởng, 136 là bí thư, 84 là xóm trưởng...

Nhờ phối hợp chặt chẽ với các cấp ủy Đảng, chính quyền nên hoạt động của Hội luôn tập trung vào nhiệm vụ kinh tế xã hội ở địa phương, gắn với các phong trào thi đua phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Trong đợt lũ lịch sử vừa qua, mặc dù bị ảnh hưởng nặng nề nhưng Hội CCB Nghi Xuân đã chủ động phát động phong trào “Lá rách ít đùm lá rách nhiều”, huy động được hàng ngàn suất quà giúp đỡ các gia đình hội viên bị ngập nặng. Sơ kết 3 năm thực hiện Cuộc vận động lớn “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Hội đã có 141 hội viên được tôn vinh là điển hình tiên tiến, 4 tập thể và 27 cá nhân được các cấp khen thưởng.

Trao đổi cùng chúng tôi, ông Nguyễn Hiền Lương, CCB, Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND huyện khẳng định: “Hội CCB huyện Nghi Xuân luôn gương mẫu đi đầu trong mọi công việc của chính quyền và đoàn thể; là một tổ chức đầy năng động sáng tạo, thực sự là chỗ dựa tin cậy của cấp uỷ Đảng và chính quyền địa phương”.

Bài và ảnh: Lê Anh Thi