*Hội CCB xã Xuân Liên giải tỏa giao thông xây dựng NTM *
Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM được người dân đồng tình rất cao, bởi thực sự làm thay đổi bộ mặt ở nông thôn, góp phần xóa đói giảm nghèo, do đó được các cấp Hội CCB ở huyện Nghi Xuân tập trung chỉ đạo. Trong những năm qua lực lượng CCB xã Xuân Liên luôn sát cánh cùng Cấp ủy Đảng, chính quyền vận động Nhân dân, gương mẫu đi đầu trong thực hiện. Đến nay xã Xuân Liên 100% đường giao thông nông thôn đã được bê tông hóa, có trên 41 mô hình sản xuất đạt năng suất cao. Đời sống người dân được nâng lên rõ rệt, hộ nghèo dưới 5%. Có nhiều CCB đã vươn lên xóa nghèo trở thành tấm gương cho nhiều người học tập như đồng chí Nguyễn Văn Lừng.
Hội CCB xã Xuân Giang tích cực vận động người dân hiến đất, phát quang đường làng, ngõ xóm để các xóm triển khai bê tông hóa giao thông thôn nhanh tiến độ. CCB cũng là người hiến kế, tham mưu cho chính quyền xây dựng làng NTM kiểu mẫu được Nhân dân đồng tình cao. Đến cuối năm 2017 xã Xuân Giang 100% các trục đường trong xã, 86,2% đường liên thôn, 70% các trục đường chính nội đồng đã được bê tông hóa. Nhà văn hóa các thôn đều khang trang.
CCB xã Xuân Viên tổ chức được nhiều vườn mẫu. Vườn mẫu góp phần nâng cao đời sống kinh tế cho hội viên, nhất là những hội viên ở Nam Viên.
Điểm nổi bật ở huyện Nghi Xuân chỗ nào có khó khăn, dân chưa thông, CCB đến giải thích là dân đồng thuận cao. Đặc biệt người dân ở Xuân Liên xã bãi ngang kinh tế rất khó khăn, khi CCB đi đầu trong đóng góp là dân hăng hái thực hiện, dân sẵn sàng chặt cây, dẹp ốt để mở đường thuận lợi. Dân bỏ ra hàng ngàn ngày công làm giao thông nông thôn. Nhờ vậy chỉ trong một thời gian ngắn bộ mặt thôn xóm ở Xuân Liên khác hẳn. CCB xã Xuân Hải có công rất lớn đưa Intenet về tận từng gia đình. Đến nay 100% thôn đã nối mạng Intenet, nên việc dùng Intenet ở đây rất dễ dàng. CCB góp thành tích rất lớn cùng xã huy động được 35 tỷ đồng vào xây dựng NTM trong những năm qua.
Trong năm 2017 CCB huyện Nghi Xuân đóng góp được 63.245 ngày công, ủng hộ với số tiền 2.290 triệu đồng, xây dựng 160 vườn mẫu, xóa 405 vườn tạp với diện tích 105.850 m2, làm 215 km đường giao thông nông thôn. Điển hình có Hội CCB xã Xuân Hải, Xuân Liên, Xuân Yên, Xuân Đan, Xuân Giang.
Bài và ảnh : Hải Hưng