Là một huyện miền núi, phần lớn dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó có nhiều hội viên Hội CCB là những người con của nhiều dân tộc trong huyện. Trong nhiệm kỳ qua, Hội đã tích cực tham gia có hiệu quả công tác xây dựng đảng, chính quyền, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, góp phần vào sự thành công chung Đại hội Đảng các cấp, cuộc bầu cử Đại biểu quốc hội khóa XIV và bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.
Do mỗi hội viên trong toàn Hội, đã thường xuyên thể hiện và nâng cao uy tín trong công tác Hội và trong cộng đồng. Vì vậy tại Đại hội Đảng bộ huyện Khánh Vĩnh nhiệm kỳ 2015-2020 đã có 61 hội viên tham gia cấp ủy Đảng các cấp (trong đó có 31 hội viên làm Bí thư; 12 hội viên là phó bí thư Đảng bộ cơ sở và Bí thư chi bộ; 6 hội viên là Huyện ủy viên, 2 hội viên là ủy viên trong Ban thường vụ Huyện ủy). Tiếp đó, trong cuộc bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, đã có 47 hội viên trúng cử vào HĐND, trong đó cấp huyện 4 hội viên, cấp xã 43 hội viên. Các số liệu nói trên đã minh chứng rất rõ trách nhiệm và uy tín của toàn Hội CCB huyện Khánh Vĩnh nói chung và của mỗi hội viên nói riêng.
Ngoài ra Hội cũng đã chú trọng phát động phong trào gây Quỹ “Mái ấm đồng đội”, qua đó, đã quyên góp và sửa chữa được 14 nhà cho hội viên nghèo, với tổng giá trị 82 triệu đồng. Xây dựng mới 2 nhà “Nghĩa tình đồng đội” giá trị 130 triệu đồng; Đóng góp vào Qũy vì người nghèo 87,5 triệu đồng; Quỹ trẻ thơ 16,5 triệu đồng; Qũy vì Trường Sa thân yêu 17,5 triệu đồng; ủng hộ các gia đình bị thiên tai bão lụt 10,5 triệu đồng; Quỹ khuyến học 43 triệu đồng và hỗ trợ phòng khám đa khoa của Hội CCB tỉnh Khánh Hòa 6,4 triệu đồng. Đặc biệt, tiêu biểu trong công tác “Đền ơn đáp nghĩa”, có CCB Đào Thiện Sính (Hội viện Hội CCB thị trấn Khánh Vĩnh), suốt 40 năm qua, dùng đồng lương ít ỏi của mình đi đến trên 200 nghĩa trang liệt sĩ (từ Quảng Trị trở vào), ghi chép và viết 40 nghìn thư gửi báo tin cho thân nhân liệt sĩ. Qua đó, hàng ngàn gia đình biết rõ được phần mộ của liệt sĩ và cả ngàn gia đình trong đó đã đưa hài cốt thân nhân về nghĩa trang quê nhà…
Cùng với đó, Hội chú trọng công tác tổ chức xây dựng hội, trong nhiệm kỳ đã phát triển được 2 Hội cơ sở, đưa tổng số Hội cơ sở lên con số 20 (trong đó 14 Hội xã thị trấn, 6 Hội khối cơ quan Hành chính, sự nghiệp). Kết nạp thêm 170 hội viên mới, nâng tổng số hội viên lên 839 hội viên. Thường xuyên chăm lo, bồi dưỡng hội viên ưu tú và giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp được 25 đồng chí vào Đảng cộng sản Việt Nam.
Đại hội đã đề ra phương hướng, các giải pháp hữu hiệu trong công tác hoạt động và xây dựng hội nhiệm kỳ mới. Tiếp tục phát huy bản chất truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, xây dựng hội ngày càng nâng cao uy tín, tích cực tham gia vào phong trào thi đua yêu nước, sản xuất giỏi, giảm nghèo bền vững và công tác chăm lo nghĩa tình đồng đội…
Đại hội đã bầu 19 đồng chí vào BCH nhiệm kỳ 2017 – 2020 và bầu 22 đại biểu đi dự đại hội cấp trên.
Công Thi