Đại tá Nguyễn Văn Hùng (thứ hai trái sang) – Chủ tịch Hội CCB huyện Hoằng Hóa cùng các đồng chí CCB trong huyện thăm mô hình nuôi tôm của CCB Lương Xuân Hội, xã Hoằng Thành.

Năm năm qua, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của BCH Đảng bộ huyện, mà trực tiếp là Thường trực Huyện ủy, chỉ đạo của Hội CCB tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ, quan tâm tạo điều kiện của chính quyền, MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể trong huyện; Hội CCB huyện Hoằng Hóa đã phấn đấu hoàn thành thắng lợi toàn diện các chỉ tiêu nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội lần thứ VI đề ra. Cán bộ, hội viên thực sự nêu cao tinh thần gương mẫu, tiên phong trên trận tuyến mới.

Trước hết, Hội đã thực hiện tốt nhiệm vụ quan trọng hàng đầu là tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ nhân dân. Hội thường xuyên quan tâm công tác giáo dục nâng cao nhận thức, xây dựng bản lĩnh chính trị cho cán bộ, hội viên; giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ; gương mẫu đi đầu trong các nhiệm vụ khó khăn phức tạp như phòng, chống dịch bệnh Covid-19, giải phóng mặt bằng, đền bù đất đai…; xây dựng nông thôn mới, chỉnh trang đô thị, bảo vệ an ninh, trật tự; đẩy mạnh giúp nhau phát triển kinh tế nâng cao đời sống. Hội CCB huyện Hoằng Hóa tiếp tục khẳng định là chỗ dựa tin cậy của Đảng bộ, Chính quyền, nhân dân huyện.

Phát huy bản chất, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, Hội CCB huyện luôn nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, làm giàu hợp pháp, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chương trình phát triển kinh tế, xã hội của địa phương, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của hội viên. Đây được xem là điểm nhấn của Hội CCB huyện Hoằng Hóa.

Lãnh đạo Hội CCB huyện thăm mô hình kinh tế của CCB.

Thời gian qua, các cấp hội CCB huyện luôn động viên cán bộ, hội viên không cam chịu nghèo khó, tranh thủ cơ chế chính sách mới và sự hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân, xây dựng quỹ hội để phát triển kinh tế, xóa nghèo. Việc giúp nhau thông qua quỹ hội có ý nghĩa rất lớn. Các tổ chức hội đã tăng cường nâng cao quỹ nội bộ do Chi hội quản lý. BCH Huyện hội đã phát động nâng nhanh quỹ hội, khuyến khích hội viên có điều kiện tiết kiệm, đóng góp xây dựng quỹ nhiều hơn, xây dựng các mô hình tiết kiệm chi tiêu, lao động tập thể, bò sinh sản, đôi gà góp quỹ... Bằng cách làm phù hợp và sử dụng vốn vay có hiệu quả đã động viên hội viên hưởng ứng tạo ra nguồn vốn nội bộ tăng nhanh, đến nay toàn huyện đã có 18,947 tỷ đồng (tăng gần 2 lần so với năm 2017), giúp đỡ 1.690 hộ gia đình hội viên CCB vay để phát triển sản xuất. Bình quân toàn huyện đạt 1.462.000 đồng/hội viên, vượt chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Toàn huyện Hội có hơn 2.130 hộ gia đình CCB được nâng cấp về nhà ở; 4.650 hộ mua sắm thêm phương tiện đi lại, nghe nhìn; 422 hộ thoát nghèo.

Hằng năm, các cấp hội tổ chức học tập mô hình sản xuất kinh doanh giỏi, gương điển hình thoát nghèo vươn lên làm giàu của hội viên, phối hợp, lồng ghép tập huấn, trao đổi, tọa đàm, phổ biến áp dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất, kinh doanh. Hướng cho hội viên mạnh dạn chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đưa cây, con giống có năng suất, giá trị kinh tế cao vào sản xuất. Phát huy thế mạnh của từng vùng, Hội CCB huyện đã tổ chức thành lập 37/37 Câu lạc bộ CCB sản xuất kinh doanh giỏi ở cơ sở và thành lập Hội Doanh nhân CCB huyện đi vào hoạt động, có tác dụng động viên phong trào. Toàn huyện hiện có 30 doanh nghiệp, 19 HTX ngành nghề truyền thống, 70 trang trại, 375 gia trại, 8 tổ hợp SXKD do CCB làm chủ.

Trong điều kiện khó khăn của thiên tai, dịch bệnh liên tiếp xảy ra, đặc biệt là đại dịch Covid-19, không ít doanh nghiệp bị phá sản nhưng các doanh nghiệp, trang trại, cơ sở SXKD do CCB làm chủ vẫn đứng vững và phát triển. Có doanh nghiệp mở rộng thu hút thêm công nhân lao động mang lại doanh thu lớn, bảo đảm tiền lương ổn định cho công nhân, hoàn thành nghĩa vụ đóng góp với Nhà nước và làm công tác an sinh xã hội; nhiều gia đình hội viên khó khăn được giúp đỡ tạo thêm điều kiện cho con ăn học lên cao, có việc làm, chữa bệnh.

Lãnh đạo Hội CCB huyện Hoằng Hóa trao tiền hỗ trợ làm nhà mái ấm CCB cho CCB có hoàn cảnh khó khăn.

Năm 2017, Hội CCB huyện đã phát động xây dựng quỹ “Mái ấm CCB”, mỗi năm đã giúp đỡ xây dựng 5-6 nhà. Cùng với kêu gọi các nguồn hỗ trợ của các doanh nghiệp, cá nhân tố chức, 5 năm qua Hội đã hỗ trợ xây mới được 45 căn nhà Mái ấm CCB. Các đợt ủng hộ do MTTQ, T.Ư Hội và tỉnh Hội phát động, cán bộ, hội viên đã tích cực hưởng ứng đạt thành tích cao.

Đồng chí Nguyễn Văn Hùng – Chủ tịch Hội CCB Hoằng Hóa cho biết: “Nhiệm kỳ qua, Hội CCB Huyện đã đoàn kết, thống nhất, nỗ lực, quyết tâm cao tổ chức các phong trào, hoạt động của Hội đúng hướng, đạt hiệu quả thiết thực. Giữ vững và phát huy bản chất truyền thống Bộ đội cụ Hồ, mọi nhiệm vụ chính trị của địa phương đều gương mẫu, nòng cốt thực hiện đạt hiệu quả cao; xây dựng tổ chức hội có chiều sâu vững chắc. Các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội lần thứ VI đề ra đều hoàn thành vượt mức, thành tích của Hội ngày càng bồi đắp thêm uy tín của tổ chức chính trị, thực sự là nơi hội tụ tập hợp phát huy sức mạnh của các thế hệ CCB, được cấp ủy, chính quyền và nhân dân tin tưởng, đây là cơ sở vững chắc tạo đà cho thực hiện nhiệm vụ tốt hơn trong nhiệm kỳ tới để xây dựng Hội CCB ngày càng vững mạnh”.

Trong 5 năm qua, đã có 464 tập thể, 638 cá nhân được các cấp khen thưởng, Hội CCB huyện liên tục 4 năm được UBND tỉnh, T.Ư Hội CCB Việt Nam tặng Cờ đơn vị xuất sắc; năm 2019 vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương lao động hạng Nhất - là đơn vị CCB cấp huyện đầu tiên trong cả nước được đón nhận vinh dự cao quý này.

Thời gian tới, Hội CCB huyện Hoằng Hóa xác định, tiếp tục phát huy bản chất truyền thống Bộ đội cụ Hồ nâng cao chất lượng sinh hoạt và hiệu quả hoạt động của tổ chức Hội các cấp, xây dựng Hội trong sạch vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, tham gia tích cực xây dựng bảo vệ Đảng, chính quyền, phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong huyện thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVII xây dựng Hoằng Hoá trở thành thị xã trước năm 2030.

Trong đó, Hội tập trung vào ba khâu đột phá: Xây dựng, phát huy hiệu quả mô hình trong phong trào hoạt động của Hội, mỗi năm Hội cơ sở có mô hình mới, chi hội có mô hình (việc làm mới) hiệu quả thiết thực, tạo thành phong trào thu hút hội viên tham quan học tập, được Hội cấp trên đánh giá tốt; nâng cao quỹ tiết kiệm ở chi hội, đẩy mạnh phong trào giúp đỡ hội viên khó khăn, nâng cao đời sống, khuyến khích, động viên hội viên có điều kiện tiết kiệm xây dựng quỹ nhiều hơn, phát huy hiệu quả hoạt động quỹ tạo niềm tin gắn bó hội viên với tổ chức Hội; nâng cao năng lực, trách nhiệm, hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ cơ sở, duy trì chế độ nề nếp sinh hoạt, làm việc của BCH, BTV, chi hội, đổi mới nội dung hình thức thiết thực, phù hợp, chống hành chính hóa trong hoạt động công tác Hội, tạo chuyển biến rõ nét về phong trào và kết quả hoạt động của tổ chức hội cơ sở.

Vũ Minh