Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu bế mạc phiên họp. Ảnh: VPQH.

Sau 1,5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, cuối giờ sáng 12-7, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã bế mạc phiên họp thứ 13.

Phát biểu bế mạc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định, các nội dung tại phiên họp đã được xem xét kỹ lưỡng, đạt được sự thống nhất và đồng thuận cao.

Cụ thể, tại Phiên họp thứ 13, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét, quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng, đất rừng và đất trồng lúa từ hai vụ trở lên của Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025; xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 6-2022 (trong đó có công tác dân nguyện tháng 5-2022).

Cùng với đó là xem xét dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về hoạt động việc giám sát văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội; xem xét, thông qua dự thảo nghị quyết về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Công tác đại biểu.

Ngoài ra, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng tổng kết kỳ họp thứ ba và cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị kỳ họp thứ tư của Quốc hội; cho ý kiến về báo cáo kết quả khảo sát tiến độ xây dựng tuyến đường Trường Sơn Đông.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ yêu cầu, đối với các nghị quyết được Ủy ban Thường Quốc hội biểu quyết thông qua, các cơ quan hữu quan phối hợp chặt chẽ, sớm trình xin ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình Chủ tịch Quốc hội ký ban hành càng sớm càng tốt.

Đặc biệt, đối với Nghị quyết về việc quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng, đất rừng và đất trồng lúa từ hai vụ trở lên của Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 trình Chủ tịch Quốc hội ký trong tuần này để Chính phủ, Thủ tướng có cơ sở pháp lý triển khai dự án hết sức quan trọng này.

Đối với Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Công tác đại biểu, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị Ban Công tác đại biểu chủ động phối hợp với cơ quan hữu quan sớm chuẩn bị dự thảo nghị quyết trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến lần cuối trước khi trình Chủ tịch Quốc hội ký.

Về Nghị quyết hướng dẫn việc tổ chức thực hiện hoạt động giám sát văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng Dân tộc, Ủy ban của Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cơ bản nhất trí với chủ trương và nội dung chính của dự thảo nghị quyết này, đề nghị Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định tiếp tục chỉ đạo và giao Ủy ban Pháp luật của Quốc hội phối hợp với Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Thường trực Hội đồng Dân tộc và các cơ quan của Quốc hội hoàn thiện dự thảo nghị quyết để ban hành trong tháng 7-2022.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng đề nghị Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội chủ động rà soát tất cả các nội dung liên quan đến việc chuẩn bị kỳ họp thứ tư.

Dự kiến kỳ họp thứ tư sẽ có 7 dự án luật được thông qua, 6 dự án luật cho ý kiến lần đầu, trong đó có dự án Luật Đất đai (sửa đổi), do đó trách nhiệm của Ủy ban Thường vụ Quốc hội rất nặng nề. Chủ tịch Quốc hội đề nghị Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội chủ động lấy ý kiến các cơ quan, báo cáo Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, nghiên cứu xây dựng chi tiết chương trình các phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tháng 8, tháng 9, tháng 10; trong đó có thể bố trí các phiên họp chuyên đề, với tinh thần linh hoạt, không chờ đến mùng 10 hằng tháng mới tổ chức họp.

Nội dung liên quan đến đề án, nghị quyết do các cơ quan của Quốc hội chuẩn bị có thể bố trí họp sớm; các dự án luật chuẩn bị sớm có thể tổ chức phiên họp về công tác xây dựng pháp luật ngoài phiên họp thường kỳ, tránh tình trạng một phiên họp kéo dài và chia thành nhiều đợt.

Để kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XV thành công, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị các đồng chí Phó chủ tịch Quốc hội, các đồng chí Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm các Ủy ban của Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng dân tộc, thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội chủ động triển khai theo dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ tư; có kế hoạch mời đại biểu tham gia dự thính phiên họp Quốc hội, chủ động lên kế hoạch về các buổi truyền hình trực tiếp phiên họp…

THẢO PHƯƠNG