Các cơ sở Hội đã thường xuyên làm tốt công tác thông báo tình hình âm mưu, thủ đoạn hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, để cán bộ, hội viên nêu cao tinh thần cảnh giác, giữ vững bản lĩnh chính trị. Mặt khác Hội tổ chức quán triệt kịp thời các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính quyền và của Hội đến hội viên và xây dựng chương trình cụ thể để thực hiện.

Điều đáng quan tâm là qua đại hội Đảng ở cấp cơ sở, nhiều cán bộ, hội viên được tín nhiệm bầu vào các chức danh chủ chốt như: 36 đồng chí là bí thư, phó bí thư chi bộ, 17 đồng chí là đảng ủy viên (trong đó có 5 bí thư và 6 phó bí thư, 2 đồng chí là huyện ủy viên). Ngoài ra 60% các chức danh tổ trưởng dân phố, trưởng thôn, bản, trưởng công an, xã đội trưởng... do hội viên CCB đảm nhiệm. Đa số lực lượng quân dự nhiệm là hội viên CCB, CQN...

Các cấp Hội phối hợp với các trường phổ thông, chi đoàn đoàn thanh niên thường xuyên tổ chức giao lưu, nói chuyện truyền thống và pháp luật; do đó thanh niên nhập ngũ hàng năm đều đạt và vượt chỉ tiêu, khi hoàn thành NVQS trở về tích cực tham gia các phong trào của địa phương như tham gia CLB CQN, dân quân tự vệ, làm kinh tế, xóa đói giảm nghèo... Hàng năm Hội phân công cán bộ đi dự các lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, tích cực phối hợp với công an, biên phòng, tham gia bảo vệ an ninh biên giới, ngăn chặn vượt biên trái phép, phòng chống tệ nạn xã hội, TTAT giao thông... và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Qua 10 năm tham gia công tác giáo dục quốc phòng, an ninh, Hội CCB huyện Chư Prông được cấp ủy, chính quyền và nhân dân đánh gia cao, được UBND tỉnh tặng bằng khen.

Nguyễn Đình Thiện