Đoàn Chủ tịch Đại hội thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu”, giai đoạn 2019 – 2024 huyện Châu Thành điều hành Đại hội.

Ngày 24/05/2024, tại Hội trường Ủy ban huyện Châu Thành (tỉnh Sóc Trăng), Hội CCB huyện Châu Thành tổ chức Đại hội thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu”, giai đoạn 2019 – 2024. Đây là Hội CCB cấp huyện được Hội CCB tỉnh Sóc Trăng chọn tổ chức điểm; đến dự hội nghị có đồng chí Lê Trung Hậu, Chủ tịch Hội CCB tỉnh Sóc Trăng, các Ban Hội CCB tỉnh, ông Phạm Anh Minh, Bí thư huyện ủy Châu Thành và lãnh đạo 10 Hội CCB huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh, các ban ngành huyện và 100 đại biểu về dự.

Đồng chí Lê Trung Hậu, Chủ tịch Hội CCB tỉnh Sóc Trăng trao tặng bằng khen cho tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2019 – 2024.

Qua 5 năm thực hiện phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” với phong trào thi đua “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”; cán bộ, hội viên Cựu chiến binh huyện đã nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, vượt qua khó khăn, đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, nhanh chóng thoát nghèo và làm giàu chính đáng. Hội Cựu chiến binh đã vận động hội viên đóng góp các loại quỹ, góp vốn xoay vòng và tham gia các hoạt động tình nghĩa với số tiền trên 1,6 tỷ đồng. Từ các nguồn vốn, các cấp Hội đã xây dựng được trên 200 mô hình kinh tế hộ đạt tiêu chuẩn sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Tiêu biểu như Tổ hợp tác “Sản xuất lúa hàng hóa có bao tiêu sản phẩm”, Mô hình chăn nuôi trâu, bò sinh sản và nuôi thịt liên ấp tại xã Hồ Đắc Kiện, Tổ hợp tác sản xuất lúa cao sản có ký kết bao tiêu đầu ra với Doanh nghiệp do hội viên Võ Văn Mai Chi hội trưởng CCB ấp Đắc Thế làm Tổ trưởng; mô hình chăn nuôi trâu – bò sinh sản và nuôi thịt (liên ấp)...Nếu như giai đoạn 2014 – 2019, toàn huyện còn 2% hộ hội viên nghèo thì đến nay còn 0,93% hộ hội viên nghèo, có 52/56 Chi Hội không còn hội viên nghèo.

Ông Sơn Pô, Phó Bí thư huyện ủy Châu Thành trao tặng giấy khen cho tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2019 – 2024.

Qua 5 năm, các phong trào, các cuộc vận động đều được hội viên gương mẫu đi đầu thực hiện, tham gia phát hoang sửa chữa đắp lề lộ giao thông nông thôn được 130.4 km, xây dựng mới và sửa chữa 41 cây cầu, đắp lề lộ đảm bảo an toàn giao thông nông thôn 118,27 km với 6.197 ngày công lao động. Trồng hoa kiểng các loại tạo vẽ mỹ quan nông thôn mới với chiều dài 90 km, lắp bóng đèn chiếu sáng lộ nông thôn trên 391 bóng, vận động gia đình hội viên Nguyễn Văn Quang xã Hồ Đắc Kiện hiến đất làm đường vào trường học 312 m2 trị giá 374 triệu đồng. Hàng năm, có 100% Hội cơ sở đạt TSVM, (88,89% đạt TSVM xuất sắc); có 95,16% Chi hội đạt TSVM, (72,88% đạt TSVM xuất sắc), không có Chi hội trung bình và yếu kém; Hội Cựu chiến binh huyện 5 năm liền đạt TSVM năm 2023 được Trung ương Hội tặng bằng khen.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Lê Trung Hậu, Chủ tịch Hội CCB tỉnh Sóc Trăng đánh giá với kết quả đạt được trong phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2019 – 2024, tôi tin tưởng rằng các đồng chí sẽ phát huy những thành tích đã đạt được, ra sức khắc phục hạn chế, khuyết điểm, phấn đấu thực hiện giành nhiều thành tích mới.

Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Hội và phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2024 – 2029, xin lưu ý một số điểm chủ yếu sau tập trung xây dựng Hội vững mạnh cả 3 mặt chính trị, tư tưởng và tổ chức, chú trọng nhất là ở các chi phân Hội, đặc biệt là phát động trong hội viên đăng ký thực hiện mô hình “6 không”; “8 xây, 8 chống”. Vận động cán bộ, hội viên tích cực thực hiện tốt Kết luận số 01 – KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 – CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gương mẫu thực hiện nhiệm vụ của người cán bộ, người công dân góp phần vào việc hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Hội và của địa phương.

Động viên cán bộ hội viên phát huy truyền thống, bản chất “Bộ đội Cụ Hồ” nêu cao ý thức tự lực, tự cường, tích cực lao động sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi theo cơ cấu quy hoạch của Chính quyền địa phương, xác định nhiều giải pháp giảm hộ nghèo nhanh và bền vững, xóa nhà dột nát, gắn kết phong trào phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia “Xây dựng nông thôn mới”....

Qua 5 năm thực hiện các mục tiêu của phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” Hội Cựu chiến binh huyện Châu Thành được Trung ương Hội tặng 01 cờ thi đua, 02 bằng khen cho tập thể, UBND tỉnh tặng 01 bằng khen cho tập thể, Hội Cựu chiến binh tỉnh tặng 53 bằng khen và giấy khen, cho tập thể và cá nhân, UBND huyện tặng 53 giấy khen cho tập thể và cá nhân...

     Phương Nghi