BCH nhiệm kỳ mới nhận nhiệm vụ

Trong hai ngày 14-15/7/2022, Hội CCB huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2022-2027 và đã thành công tốt đẹp.

Với chủ đề: Phát huy bản chất, truyền thống “ Bộ đội Cụ Hồ “, “ Trung thành – Đoàn kết – Gương mẫu – Đổi mới “; xây dựng tổ chức Hội vững mạnh toàn diện, góp phần xây dựng quê hương Can Lộc giàu mạnh, văn minh.

Đại hội đã thông qua báo cáo tổng kết nhiệm kỳ, đúc rút được những bài học kinh nghiệm và thống nhất đánh giá: Trong nhiệm kỳ qua dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Hội CCB tỉnh; của huyện ủy và sự phối hợp chặt chẽ của UBMTTQ và các ngành, đoàn thể; Hội CCB huyện đã làm tốt công tác tập hợp, đoàn kết các thế hệ CCB trong toàn huyện, khắc phục mọi khó khăn tập trung xây dựng Hội liên tục 5 năm liền đạt đơn vị TSVM xuất sắc. Các thế hệ CCB luôn phát huy bản chất truyền thống “ Bộ đội Cụ Hồ “, luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, nổ lực phấn đấu, khắc phục mọi khó khăn, năng động sáng tạo, tiên phong gương mẫu đi đầu trong các phong trào của địa phương; đặc biệt là phong trào hiến đất, hiến tường rào, hiến công trình, hiến kế, hiến công chung sức xây dựng nông thôn mới. Tổ chức Hội luôn đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; tập trung xây dựng Hội trong sạch vững mạnh, quán triệt và thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết, nhiệm vụ của cấp ủy, chính quyền địa phương và nhiệm vụ của Hội; góp phần cùng Đảng bộ và nhân dân huyện nhà thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ 36.

Phát biểu của đại diện Thường trực Tỉnh hội
Phát biểu chỉ đạo đại hội của Thường trực huyện ủy

Với những thành tích đạt được trong nhiệm kỳ, Hội CCB huyện Can Lộc được Trung ương Hội CCB Việt Nam tặng cờ thi đua xuất sắc; được Đảng bộ Huyện tặng cờ thưởng luân lưu; Bằng khen của UBND tỉnh và được Tỉnh hội tặng Bằng khen về thành tích phòng chống dịch Covid-19.

Phương hướng chung trong nhiệm kỳ tới, Đại hội xác định: Tiếp tục vận động các thế hệ CCB đoàn kết, phát huy bản chất truyền thống “ Bộ đội Cụ Hồ “, tích cực tham gia xây dựng bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ XHCN và bảo vệ nhân dân. Phát huy tinh thần tự lực, tự cường, giúp nhau phát triển kinh tế vươn lên làm giàu hợp pháp. Xây dựng Hội trong sạch vững mạnh, tham gia giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ. Đổi mới nội dung phương thức hoạt động, lấy chất lượng hiệu quả làm mục tiêu, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của CCB. Tích cực tham gia các phong trào của Hội và địa phương, đặc biệt là phong trào “ CCB gương mẫu “, CCB chung tay xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, đô thị văn minh; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội lần thứ XXXVI của Đảng bộ huyện Can Lộc.

Lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND, MTTQ huyện tặng hoa chúc mừng.

Đại hội đã thể hiện tinh thần đoàn kết, tập trung dân chủ, bầu ra Ban Chấp hành Nhiệm kỳ mới gồm 23 đồng chí; Đại tá Trần Đình Thọ được Ban chấp hành tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội CCB huyện Can Lộc nhiệm kỳ 2022-2027.

Tặng hoa các đồng chí không tái cử nhiệm kỳ mới.

Đại hội cũng đã bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội  cấp tỉnh gồm 13 đồng chí.

                                                                        Lê Anh Thi