Là Hội cơ sở 487, ngay sau khi thành lập, đã tiến hành Đại hội lần thứ I tháng 12/2009. Lúc đầu Hội CCB Đại học Nha Trang chỉ có trên 30 HV, nhưng đến nay, đã có 64 hội viên, chia thành 6 Chi hội, đây là một hội cơ sở mà hội viên có trình độ, học vị cao. Với 40 HV là đảng viên, 11 Tiến sĩ; 19 Ths; Đại học 25 và trung cấp có 4HV, 9 HV giữ cương vị cấp phó đơn vị trở lên, đặc biệt CCB Vũ Văn Xứng (Tiến sĩ) là Bí thư đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường. Những CCB ĐHNT, phần lớn là thầy giáo, ngoài việc thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm: Dạy tốt, học tốt, nghiên cứu nhiều đề tài khoa học và ứng dụng vào thực tiễn cuộc sống; thường xuyên cập nhật thông tin đưa vào bài giảng, tạo sự say mê, hứng khởi cho sinh viên, 100% gia đình HV đạt gia đình văn hóa. Sự gương mẫu của mỗi CCB ở đây được ví như “2 trong 1”, vừa là người thầy giáo mẫu mực, lại vừa phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”. Nhiều phong trào như: CCB về thăm lại chiến trường xưa; phối hợp với Bộ đội biên phòng giao lưu văn nghệ…tất cả nhằm khẳng định những hình ảnh đẹp của anh “Bộ đội Cụ Hồ”, với anh em đồng sự, với nhà trường và luôn là những tấm gương cho các em sinh viên noi theo. Đại hội đã thảo luận, đề ra phương hướng nhiệm vụ mới, 7 đồng chí được bầu BCH mới, đồng chí Trần Trọng Tải, được bầu giữ chức Chủ tịch hội CCB trường ĐHNT và là đại biểu đi dự Đại hội CCB tỉnh Khánh Hòa.

Trần Công Thi