Đồng chí Trần Văn Mười, Uỷ viên BTV TƯ Hội CCB, Chủ tịch Hội CCB tỉnh Phú Yên, chủ trì hội nghị. Sau khi truyền đạt nội dung cuộc họp của Thường vụ TƯ Hội vừa qua, đồng thời tóm tắt tình hình hoạt động của Hội 5 tháng đầu năm. Theo báo cáo: Hội CCB 4 tỉnh trong Cụm 9, đã nỗ lực làm tốt công tác và nhiệm vụ chính trị trọng tâm của từng hội. Tổ chức tốt các đợt sinh hoạt chính trị, gắn với các ngày kỷ niệm của đất nước, của Đảng. Nhìn chung các Hội viên CCB trong Cụm thể hiện tính gương mẫu cao, phát huy tốt bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”. Chăm lo đời sống hội viên và đẩy mạnh hoạt động tình nghĩa như: Vận động hỗ trợ được 950 triệu đồng xây dựng và sửa chữa 35 nhà tình nghĩa cho hội viên CCB(Bình Định 13; Phú Yên 15; Ninh Thuận 6; Khánh Hòa 1). Khám và tư vấn sức khỏe cho 670 lượt người (Hội viên CCB và gia đình chính sách); cấp thuốc miễn phí tại 4 xã vùng khó khăn tổng trị giá 60 triệu đồng. Hội CCB Khánh Hòa phối hợp và tham gia khai quật, an táng chu đáo 23 hài cốt liệt sĩ hy sinh tết Mậu thân(1968 tại Nha Trang). Tỉnh hội Bình Định tổ chức Lễ Giỗ tập thể 153 liệt sĩ hy sinh tại địa phương. Tỉnh hội Phú Yên cất bốc 9 hài cốt liệt sĩ, Ninh Thuận đưa 2 mộ về nghĩa trang liệt sĩ địa phương an táng chu đáo. Các Tỉnh hội đều đã hoàn thành báo cáo tổng kết Nghị định 150/2006/NĐ – CP, của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Pháp lệnh Cựu chiến binh Việt Nam, trong đó Khánh Hòa, Ninh Thuận đã tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức tốt Hội nghị tổng kết.

Trong xây dựng tổ chức Hội: Các hội tập trung cho Đại hội các cấp nhiệm kỳ 2012 - 2015, đến nay 100% cấp cơ sở Hội 4 Tỉnh đã hoàn thành đại hội, đạt kết quả tốt, đúng kế hoạch. Đã có 9 Hội cấp huyện đại hội (BĐ 5; PY 2; KH 01; NT 01). Qua rút kinh nghiệm nhận thấy, quá trình đại hội, đều hoàn thành tốt nội dung, chương trình đề ra. Các Tỉnh hội đều đã hoàn thành báo cáo chính trị Đại hội, báo cáo và tranh thủ sự lãnh đạo của cấp Uỷ đảng cùng cấp.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thẳng thắn nhìn nhận những thiếu sót cần khắc phục, nhất là công tác phối hợp với cấp Uỷ đảng chuẩn bị nhân sự cho Đại hội có nơi còn chưa chu đáo, nhất là giới thiệu số cán bộ chủ chốt.

Hội nghị cũng đã triển khai nhiệm vụ còn lại từ nay đến cuối năm. Đặc biệt là những nhiệm vụ trọng tâm như: Tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết TƯ 4(khóa XI). Tập trung cho lãnh đạo và chỉ đạo thành công Đại hội CCB cấp huyện, thị và cấp tỉnh, tiến tới Đại hội Đại biểu CCB toàn quốc.

Trần Công Thi