Năm 2016, Hội đã tham gia thực hiện cải cách hành chính, hiện đại hóa Hải Quan, bám sát các chính sách, chế độ của Nhà nước, các quy trình nghiệp vụ, tạo điều kiện thuận lợi nhất để nâng cao chất lượng phục vụ doanh nghiệp, đồng thời đảm bảo giám sát, quản lý, kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ hàng hóa xuất, nhập khẩu; người và phương tiện xuất, nhập cảnh theo đúng quy định của pháp luật. Công tác cải cách hành chính được thông quan thực hiện thủ tục hải quan điện tử, đến nay đã có gần 400 doanh nghiệp đăng ký sử dụng hệ thống VNACSS/VCIS tại Cục Hải quan Hà Tĩnh, đạt trên 99% kim ngạch và số tờ khai. Đây là hệ thống mới nhiều ưu điểm hơn hẳn hệ thống thông quan điện tử cũ như: Tốc độ xử lý hiệu quả, nhanh chóng, chính xác, số liệu chặt chẽ va tổng quát hơn, nâng cao hiệu quả xuất nhập khẩu của doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian, rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu, cụ thể: Thời gian giải quyết đối với lô hàng luồng xanh miễn thuế là 3 giây, thời gian giải quyết lô hàng kiểm tra luồng vàng trung bình 1 giờ (so với 2 giờ theo quy định), thời gian giải quyết các lô hàng luồng đỏ trung bình 3 giờ (so với 8 giờ theo quy định), thời gian đăng ký danh mục miễn thuế bình quân là 2 ngày làm việc (so với 10 ngày theo quy định). Hiện nay, Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh đã có 168 thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến, trong đó có 73 thủ tục đạt cấp độ 3, một số thủ tục cốt lõi cấp độ 4. Đến cuối năm 2016, sẽ triển khai thêm 46 thủ tục cấp độ 3 và đến năm 2017, 100% thủ tục đạt cấp độ 3.
Trong năm 2016, tình hình buôn lậu, gian lận thương mại (GLTM), hàng giả và vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới giảm mạnh, nhưng vẫn tiềm ẩn nguy cơ diễn biến phức tạp. Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh không ngừng nâng cao tinh thần cảnh giác; xây dựng kế hoạch, ban hành nhiều văn bản và tổ chức thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, BTC, TCHQ, UBND tỉnh về công tác chống buôn lậu, GLTM và hàng giả; chủ động chủ trì hoặc phối hợp với các ngành chức năng trên địa bàn (Biên phòng, Công an, quản lý thị trường…), chính quyền địa phương các cấp để tổ chức thực hiện các biện pháp đấu tranh phòng chống buôn lậu và GLTM một cách có hiệu quả nên kiểm soát được tình hình, không để xảy ra “điểm nóng” về buôn lậu, ma túy.
Nhiệm vụ tham gia thực hiện công tác phòng, chống buôn lậu, GLTM, ma túy luôn được Hội chú trọng và coi đây là nhiệm vụ thường xuyên đối với các cán bộ, hội viên làm nhiệm vụ tại các cửa khẩu, bến cảng.
Hội tham gia phối hợp với các đoàn thể làm tốt công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân trong địa bàn kiểm soát Hải quan về công tác đấu tranh chống buôn lậu, vận chuyển các chất ma túy. Phối hợp với các lực lượng chức năng trong tỉnh triển khai các biện pháp kiểm tra, kiểm soát, phòng ngữa, đấu tranh hiệu quả về buôn lậu và gian lận thương mại, đặc biệt buôn bán, vận chuyển các chất ma túy, bắt giữ tang vật các đối tượng vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, ma túy trị giá hàng trăm triệu đồng, góp phần vào việc làm giảm hẳn tình hình buôn lậu, gian lận thương mại, tạo sự công bằng trong hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo trật tự an toàn-xã hội trên địa bàn tỉnh. Kết quả trong năm 2016: Buôn lậu và vận chuyển trái phép: 10 vụ, ma túy 6 vụ, hàng cấm pháo nổ 2 vụ, vi phạm hành chính 193 vụ. tổng số tiền phạt và nộp ngân sách Nhà nước hơn 3 tỷ đồng.
Ngoài việc hoàn thành tốt nhiệm vụ trọng tâm, Hội còn tham gia làm tốt công tác bồi dưỡng giáo dục thế hệ trẻ, tham gia Phong trào “Chung tay xây dựng nông thôn mới”, đồng thời Hội CCB Cục Hải quan Hà Tĩnh luôn kết hợp gắn việc thực hiện nhiệm vụ vào xây dựng Hội trong sạch vững mạnh. Hội chú trọng đổi mới hình thức sinh hoạt, nâng cao chất lượng các buổi sinh hoạt Hội, các hội viên luôn rèn luyện, phát huy bản chất truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, vì vậy tổng kết hằng năm, Hội luôn đạt danh hiệu TSVM, các hội viên đạt danh hiệu “CCB gương mẫu” với tỷ lệ cao.
Bài và ảnh: Lê Thi