Gần 400 hội viên tham gia công tác đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, đang giữ các cương vị chủ chốt cũng gương mẫu thực hiện, sau đó tự liên hệ kiểm điểm, phê bình bản thân và đăng ký nội dung “làm theo”. Tiếp đó, Hội tổ chức cho Chủ tịch Hội CCB các xã, thị trấn thi “Kể chuyện tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; tổ chức giao lưu 200 CCB tiêu biểu và phối hợp với các ngành liên quan như Ban Tuyên giáo Huyện uỷ, Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, Đài phát thanh huyện tuyên truyền rộng rãi ra quần chúng. Kết hợp với học tập, Hội cho anh em đi thăm những địa danh lịch sử mà Bác Hồ đã ở và làm việc như: K9 Đá Chông, ATK Định Hóa, Thái Nguyên, khu di tích Phủ Chủ tịch…

Nhờ được học tập nghiêm túc, nên đa số cán bộ, hội viên đã nhận thức sâu sắc được tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác trong giai đoạn cách mạng mới, từ đó việc “làm theo” càng sôi nổi, hiệu quả. Công tác “Nghĩa tình đồng đội” và từ thiện phát triển, các chỉ tiêu thi đua của Hội, của địa phương, CCB đều hoàn thành xuất sắc; tính đến tháng 10-2010, hộ nghèo chỉ còn 2,22%, giảm hơn 4% so với năm 2006; xây tặng được 3 ngôi nhà tình nghĩa cho 3 hội viên gặp khó khăn (trị giá 87 triệu đồng); tặng 22 sổ tiết kiệm cho 22 hội viên nghèo. Kinh Môn cũng là nơi đầu tiên trong tỉnh thành lập được “Hiệp hội doanh nghiệp - doanh nhân CCB, CQN”, thu hút 69 doanh nhân CCB làm kinh tế giỏi…

4 năm thực hiện cuộc vận động, Hội CCB huyện Kinh Môn năm nào cũng được Tỉnh uỷ tặng bằng khen; được tỉnh Hải Dương tuyên dương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước của tỉnh giai đoạn 2005-2010, có nhiều tấm gương làm theo Bác, xuất sắc như các đồng chí: Lê Thanh Hải, Đào Quang Xuế, Phạm Văn Hướng, Nguyễn Văn Đĩnh, Bùi Văn Thơm…

Bài và ảnh: NGUYỄN THÚY HƯƠNG