Đại tướng Phan Văn Giang, Thượng tướng Trịnh Văn Quyết và các đại biểu tham quan khu trưng bày những mô hình mới, cách làm sáng tạo, hiệu quả tại Hội nghị.

Ngày 13-6, Quân ủy Trung ương (QUTƯ), Bộ Quốc phòng (BQP) tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII (KL 01) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW (CT 05) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và 2 năm thực hiện Nghị quyết số 847-NQ/QUTW của QUTƯ (NQ 847) về phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới. Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư QUTƯ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị.

Dự Hội nghị có các đồng chí: Thượng tướng Trịnh Văn Quyết - Ủy viên T.Ư Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy T.Ư, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; Thượng tướng Nguyễn Tân Cương - Ủy viên T.Ư Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy T.Ư, Tổng Tham Mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; các đồng chí Ủy viên T.Ư Đảng, Ủy viên Quân ủy T.Ư; Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị, Bộ Tổng Tham mưu QĐND và các Tổng cục; Đại diện lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng và Ban Tuyên giáo T.Ư.

Đại diện lãnh đạo Hội CCB Việt Nam, Trung tướng Khuất Việt Dũng - Phó Chủ tịch Hội CCB Việt Nam dự Hội nghị.

Hội nghị đánh giá, trong 3 năm thực hiện KL 01 và 2 năm thực hiện NQ 847, QUTW, BQP, TCCT, cấp ủy, chỉ huy các cấp đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, triển khai toàn diện, đồng bộ, có nhiều đổi mới, sáng tạo, đạt hiệu quả thiết thực. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân đã trở thành việc làm tự giác, thường xuyên; cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và quần chúng vượt qua mọi khó khăn, thử thách, nêu cao ý chí tự lực, tự cường, chủ động, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị và toàn quân; xây dựng các tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh tiêu biểu; xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu” với một số kết quả nổi bật:

Tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt KL 01, NQ 847 trong Đảng bộ Quân đội và toàn quân bảo đảm nghiêm túc, chặt chẽ, thống nhất, hiệu quả. Kết hợp chặt chẽ giữa học tập với làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; giữa phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ với kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân.

Cán bộ, chiến sĩ toàn quân luôn chấp hành nghiêm chế độ SSCĐ, thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý và bảo vệ vùng trời, vùng biển, biên giới, nội địa, không gian mạng; tích cực đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch. Toàn quân đã đổi mới toàn diện, mạnh mẽ và đạt nhiều kết quả quan trọng trong công tác huấn luyện, giáo dục và đào tạo.

Tích cực thực hiện chủ trương của Đảng về xây dựng Quân đội tinh, gọn, mạnh, tạo tiền đề vững chắc, phấn đấu từ năm 2030 xây dựng QĐND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại theo quan điểm “người trước, súng sau” của Chủ tịch Hồ Chí Minh, để tập trung xây dựng và phát huy cao độ nhân tố con người trong Quân đội. Toàn quân nêu cao ý thức chấp hành pháp luật, kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy; đề cao tự phê bình và phê bình, kiên quyết đấu tranh với các biểu hiện nhận thức, hành vi tiêu cực trong đơn vị; phát huy dân chủ, kịp thời giải quyết những vướng mắc nảy sinh ngay từ cơ sở. Cán bộ, chiến sĩ luôn tận tâm, tận lực với công việc; đẩy mạnh thực hành cần, kiệm, liêm, chính và sáng tạo nhiều mô hình, cách làm mới hiệu quả, sản phẩm hữu ích phục vụ quốc phòng và dân sinh.

Cán bộ, chiến sĩ đã tích cực giúp nhân dân phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững. 3 năm qua, toàn quân đã giúp đỡ nhân dân hơn 7 triệu ngày công lao động; khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho gần 2,5 triệu lượt người; hỗ trợ xây dựng 6.613 căn “Nhà Đại đoàn kết” cùng nhiều việc làm ý nghĩa khác. Đặc biệt, cán bộ, chiến sĩ trong toàn quân đã không quản ngại gian khổ, hy sinh, xung kích, đi đầu trong phòng chống thiên tai, dịch bệnh, cứu nạn, cứu hộ, để bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân.

Tại Hội nghị, Bộ Quốc phòng công bố quyết định tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cho 80 tập thể, 114 cá nhân; Bằng khen Chủ nhiệm TCCT cho 10 tập thể, 11 cá nhân. Lãnh đạo BQP, Chủ nhiệm TCCT trao thưởng cho 40 tập thể và 20 cá nhân đại diện cho các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện KL01 của Bộ Chính trị và NQ 847 của QUT.Ư về phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới.

Phát biểu Kết luận, chỉ đạo Hội nghị, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư QUTƯ, Bộ trưởng BQP nhấn mạnh và chỉ rõ: Ba năm qua, việc triển khai thực hiện KL 01 và NQ 847 trong Đảng bộ Quân đội và toàn quân đã đạt được nhiều kết quả quan trọng; được tổ chức triển khai thực hiện với nhiều biện pháp, mô hình, cách làm mới sáng tạo, hiệu quả. Cán bộ, đảng viên và quần chúng trong toàn quân có nhận thức sâu sắc, tinh thần trách nhiệm cao, tự giác học tập và làm theo Bác bằng những việc làm cụ thể, thiết thực hằng ngày; nêu cao tinh thần “phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân”, khắc phục mọi khó khăn, gian khổ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, sẵn sàng hy sinh để bảo vệ Đảng, Nhà nước, Tổ quốc và Nhân dân, tiếp tục tô thắm truyền thống “Quyết chiến, quyết thắng” và tỏa sáng phẩm chất, hình ảnh cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới.

Đồng chí Bộ trưởng yêu cầu cán bộ, chiến sĩ toàn quân cần phát huy những kết quả đã đạt được, tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, hiệu quả KL 01 và NQ 847 đạt kết quả toàn diện, vững chắc hơn, góp phần xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, gắn bó máu thịt với nhân dân, làm cơ sở nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của toàn quân.

                                                                      Quang Vũ - Trần Thanh