Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26-4-2013 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ Người có công (NCC) với cách mạng về nhà ở quy định:

Đối tượng và điều kiện được hỗ trợ

Hộ gia đình được hỗ trợ theo quy định tại Quyết định này phải có đủ điều kiện sau:

1. Là hộ gia đình có NCC với cách mạng đã được cơ quan có thẩm quyền công nhận, bao gồm: a) Người hoạt động cách mạng trước ngày 1-1-1945; b) Người hoạt động cách mạng từ ngày 1-1-1945 đến ngày khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945; c) Thân nhân liệt sĩ; d) Bà mẹ VNAH; đ) Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; e) Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến; g) Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh; h) Bệnh binh; i) Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; k) Người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày; l) Người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế; m) NCC giúp đỡ cách mạng.

2. Hộ đang ở nhà tạm hoặc nhà ở bị hư hỏng nặng (kể cả các hộ đã được hỗ trợ theo các chính sách khác trước đây) với mức độ như sau: a) Phải phá dỡ để xây mới nhà ở; b) Phải sửa chữa khung, tường và thay mới mái nhà ở.

Mức hỗ trợ: Hỗ trợ từ ngân sách nhà nước (gồm ngân sách T.Ư và ngân sách địa phương) với mức sau:

1. Hỗ trợ 40 triệu đồng/hộ đối với nhà ở phải phá dỡ để xây mới;

2. Hỗ trợ 20 triệu đồng/hộ với nhà ở phải sửa chữa khung, tường và thay mới mái.

Thanh Bình