Đây là số tiền do các hội viên trong toàn Tỉnh hội đóng góp, với tinh thần tương thân tương ái, kể cả khi còn trong quân ngũ cũng như đã trở về đời thường. Đồng thời, đây cũng là những hoạt động tĩnh nghĩa thiết thực do Trung ương Hội CCBVN phát động.

  • Ông Ngô Mậu Chiến, PCT Hội CCB tỉnh trao tiền hỗ trợ cho các hội viên.*

Công Thi