Đồng chí Nguyễn Thị Bảo Hiền - Phó chủ tịch Thường trực Hiệp hội doanh nhân CCB Việt Nam trao thiết bị y tế cho Hội CCB tỉnh Vĩnh Phúc, tháng 3-2020.

Hiệp hội Doanh nhân CCB Việt Nam vừa có Công văn số 278 gửi các tổ chức Hội, CLB Doanh nhân CCB các tỉnh, thành phố về việc ủng hộ triệu phần quà đại đoàn kết. Nội dung công văn nêu rõ:

Thực hiện Kế hoạch số 335/KHPH-MTTW-TCTV ngày 25-8-2021 của Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam về việc phối hợp thực hiện chương trình hỗ trợ triệu phần quà đại đoàn kết tiếp sức đồng bào miền Nam vượt qua đại dịch Covid-19; Hướng dẫn số 113/HD-CCB ngày 1-9-2013 và Kế hoạch số 268/KH-CCB ngày 13-9-2021 của T.Ư Hội CCB Việt Nam về việc đề nghị Hiệp hội DN CCB Việt Nam phối hợp vận động hội viên, doanh nghiệp, doanh nhân CCB trên cả nước ủng hộ kinh phí thực hiện “Chương trình hỗ trợ triệu phần quà đại đoàn kết tiếp sức đồng bào và hội viên CCB vượt qua đại dịch Covid-19”.

Quán triệt tinh thần “chống dịch như chống giặc”, với truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái của dân tộc, sự cảm thông sâu sắc, trách nhiệm xã hội cao cả, kịp thời hỗ trợ để không một ai bị bỏ lại phía sau. Thường trực Hiệp hội DN CCB Việt Nam kêu gọi các tổ chức Hội, CLB Doanh nhân CCB, doanh nhân, doanh nghiệp CCB trên cả nước tiếp tục chung tay ủng hộ kinh phí, vật chất góp phần cùng cả nước thực hiện hiệu quả “Chương trình hỗ trợ triệu phần quà đại đoàn kết tiếp sức đồng bào miền Nam và hội viên CCB vượt qua đại dịch Covid-19”.

Đối với những địa phương chịu ảnh hưởng nghiêm trọng do dịch bệnh như: T.P Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Tiền Giang… Đề nghị các tổ chức Hội, CLB Doanh nhân CCB các địa phương trên phối hợp với Hội CCB vận động hội viên doanh nhân CCB ủng hộ vật chất để hỗ trợ các gia đình CCB trong vùng phong tỏa, cơ sở cách ly và khu vực giãn cách xã hội. Vận động cơ sở lưu trú như nhà trọ, khách sạn… của Hội viên CCB, doanh nhân CCB miễn giảm tiền thuê phòng, tiền điện nước cho người có hoàn cảnh khó khăn.

Mọi đóng góp ủng hộ gửi về Hiệp hội DN CCB Việt Nam; số tài khoản: 15110000873770 tại Ngân hàng BIDV - chi nhánh Thành Đô, Hà Nội; tên tài khoản: Hiệp hội Doanh nhân CCB Việt Nam; nội dung chuyển tiền: “Tên đơn vị (hoặc cá nhân) ủng hộ chương trình triệu phần quà đại đoàn kết”.

Thường trực Hiệp hội trân trọng cảm ơn những đóng góp quý báu của các cá nhân, đơn vị trong toàn Hiệp hội.

PV