Với mục tiêu xóa nghèo, xóa nhà dột nát cho hội viên CCB, Đề án 873 ban đầu quy định nguồn vốn huy động từ sự tiết kiệm chi tiêu của các đơn vị và sự đóng góp của cán bộ, chiến sĩ LLVT nhân dân, mỗi hội viên CCB ủng hộ ít nhất 10.000 đồng/ năm (trừ hội viên thuộc diện nghèo). Qúa trình thực hiện đã thu hút sự tham gia của nhiều tổ chức, cá nhân như các đơn vị quận đội đóng quân trên địa bàn, biên phòng, công an, dân quân tự vệ, cán bộ lãnh đạo các cấp và nhân dân. Qua 4 năm thực hiện, Đề án quyên góp được 3.489 triệu đồng, với tiêu chí: Dân chủ, công khai, công bằng và đồng thuận; mỗi hộ CCB nghèo được hỗ trợ một mức 5 triệu đồng, đã có gần 700 hộ được giúp đỡ và 670 hộ đã xóa được nghèo. Hội CCB còn huy động 300 triệu đồng từ sự ủng hộ của các dòng họ, gia đình, bạn bè, bà con lối xóm, xây 4 nhà mới và tặng 39 sổ tiết kiệm...

Đây là một mô hình mới và sáng tạo, thể hiện tình cảm đồng chí đồng đội giữa lớp người đi trước và lớp đi sau, đạo lý uống nước nhớ nguồn, đồng thời là một phương pháp dân vận khéo hiện nay. Đề án cũng nâng cao chất lượng thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, đáp ứng với mục tiêu xóa đói giàm nghèo của Đảng và Nhà nước trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đạo hóa đất nước.

Tô Kiều Thẩm