**Chăm lo đời sống hội viên **

Nâng cao ý thức tự lực, tự cường của CCB để nâng cao đời sống cho hội viên và tích cực tham gia các chương trình kinh tế, xã hội của địa phương, tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao kiến thức phát triển kinh tế, giảm nghèo, làm giàu hợp pháp là biện pháp hàng đầu trong thực hiện nhiệm vụ này. Cụ thể từ đầu năm tới nay tỉnh đã tập huấn khuyến nông, khuyến ngư, chuyển giao KHKT cho 884 lượt hội viên; tiếp cận vay các nguồn vốn được 38 tỷ 564 triệu cho 1.473 hộ hội viên phát triển kinh tế. Hiện số dư toàn tỉnh là: 225 tỷ 076 triệu, cho 23.066 hộ hội viên vay để phát triển kinh tế ở 85 doanh nghiệp, 24 HTX, 45 tổ HTX, 2.55 gia trại, 555 trang trại do hội viên làm chủ, giải quyết việc làm tại chỗ cho 11.925 lao dộng. Bảo vệ quyền lợi, lợi ích của CCB là điều luôn được Hội chú ý. Tính ra toàn Hội đã được cấp 21.169 thẻ BHYT, 167 mai táng phí và 87/124 Hội (487) được chi trả phụ cấp kiêm nhiệm theo Pháp lệnh CCB và Nghị định số 150 của Chính phủ. Các cấp Hội còn phối hợp với các cơ quan chức năng thẩm định, xét duyệt cho 12.456 CCB được hưởng chế độ theo Quyết định 142 của Chính phủ.

Ngoài ra, đã hướng dẫn và đề nghị xét tặng “Kỷ niệm chương CCB Việt Nam” toàn tỉnh là 36.552 đối tượng. Động viên CCB toàn tỉnh ủng hộ tiền, ngày công và khai thác các kênh xóa nhà đối tượng chính sách, xóa nhà hộ nghèo, tính đến nay được 11.852 ngày công và gần 600 triệu đồng để tu sửa NTLS, làm “Nhà tình nghĩa”, đã bàn giao 3 nhà, đang triển khai làm 20 nhà. Trong hoạt động tình nghĩa, các cấp Hội còn tham gia ủng hộ các loại quỹ vì người nghèo, chất độc da cam, khuyến học, chăm sóc người cao tuổi, thiên tai bão lụt với tổng số tiền là 530 triệu 182 nghìn đồng. Hướng dẫn phân bổ chỉ tiêu CCB yếu đau bị di chứng chất độc da cam đi điều dưỡng: 14 xuất; tổ chức mừng thọ 1.892 hội viên tuổi vàng, tuổi bạc; thăm hỏi tặng quà, chuyển quà đến các đối tượng chính sách, hội viên khó khăn tổng số 5.237 xuất, trị giá 259 triệu 402 ngàn; thăm hỏi khi hội viên ốm đau, tổ chức lễ tang 726 hội viên từ trần, tham gia lễ đón và tiễn đưa 99 hài cốt liệt sĩ về an nghỉ tại các nghĩa trang địa phương…

**Phát triển xây dựng Hội **

Năm nay, công tác phát triển Hội rất được chú ý. Từ đầu năm 2009 tới giờ đã thành lập được 14 cơ sở Hội CCB (487) kết nạp 2.691 hội viên; tổ chức Đại hội nhiệm kỳ lần thứ nhất 24 tổ chức Hội cơ sở (487); kiện toàn bổ sung 148 các chức danh cán bộ HỘi và Uỷ viên Thường vụ, Uỷ viên BCH các cấp Hội, đưa tổng số tổ chức Hội lên 396 (trong đó có 382 cấp cơ sở) và tổng số hội viên toàn tỉnh lên 91.521, đạt tỷ lệ 86% thu hút 1.337 CQN, đưa tổng số CQN lên 42.987 đạt tỷ lệ 58,83%. Hội đã tổ chức khảo sát kết quả thực hiện NQ 09 của BCT về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác CCB trong giai đoạn cách mạng mới”; sơ kết 1 năm thực hiện Pháp lệnh CCB; xây dựng chương trình và ký kết các chương trình phối hợp công tác giữa HỘi CCB các cấp với các ngành: quân sự, công an, Đoàn TN, LĐTB – XH, tài nguyên môi trường, Liên minh HTX, ngân hàng CSXH và ngân hàng NN – PTNT; kiện toàn bổ sung BCĐ Câu lạc bộ CQN cấp tỉnh, huyện. Ngoài ra Tỉnh hội cũng thường xuyên chỉ đạo các cấp Hội tích cực thực hiện chương trình truyền thông PCTP, TNXH, MT, MD, HIV/AIDS và tham gia giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông, thực hiện tốt các cuộc vận động “Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc” và “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. Đồng thời phối hợp chặt chẽ với Đoàn TN các cấp giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ. Cụ thể đã tuyên truyền được 59.287 lượt thanh, thiếu niên, bồi dưỡng được 62 đoàn viên ưu tú với Đảng; tuyên truyền thời sự chính sách cho 21.590 lượt người; rồi tuyên truyền luật nghĩa vụ quân sự, phối hợp hoạt động hè, triển khai kế hoạch phối hợp tuần lễ hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, lễ dâng hương, thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ.

Ban Công tác Hội