Sáng ngày 29/8/2019, tỉnh Hà Tĩnh đã long trọng tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về " Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh "; vinh danh điển hình tiên tiến và kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh do Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Võ Hồng Hải trình bày, nêu rõ: Hà Tĩnh đã tổ chức các hội nghị học tập, quán triệt ở 100% xã, phường, thị trấn. Đồng thời, triển khai Chỉ thị 05 gắn với nhiệm vụ chính trị, phong trào thi đua của địa phương, đơn vị và các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh.

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Hà Tĩnh đã lựa chọn 3 đột phá trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW đó là: Đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, thực hành dân chủ, kỷ cương trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; thực hiện chỉ thị 05 gắn với các phong trào thi đua yêu nước.

Từ trong các phong trào đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu: sau 3 năm, toàn tỉnh đã vinh danh 904 gương điển hình tiên tiến gồm 273 tập thể, 631 cá nhân xuất sắc về học và làm theo Bác.

Tại hội nghị, tham luận của các tập thể, cá nhân điển hình đã chia sẽ những cách làm hay, bài học kinh nghiệm trong quá trình nỗ lực phấn đấu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong 3 năm thực hiện Chỉ thị 05.

Thực hiện Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, suốt 50 năm qua, Đảng bộ và nhân dân Hà Tĩnh đã cùng toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta vượt qua mọi khó khăn, thách thức, giành nhiều thắng lợi vẻ vang, đưa đất nước và tỉnh nhà phát triển theo con đường mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn. Tăng trưởng kinh tế 6 tháng đầu năm 2019 ước đạt 12,78%, xếp thứ 5 cả nước và thứ 2 các tỉnh Bắc Trung Bộ; GRDP bình quân đầu người giai đoạn 2011-2015 đạt trên 44 triệu đồng.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, ông Lê Đình Sơn, Bí thư Tỉnh uỷ nhấn mạnh: Thông qua việc tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Hà Tĩnh đã tạo sự chuyển biến rõ nét cả về nhận thức, tư tưởng và hành động. Nhiều cán bộ, đảng viên đã phát huy vai trò nêu gương, gương mẫu đi đầu trong mọi công việc, thực hiện " nói đi đôi với làm ".

Để tiếp tục tạo được những chuyển biến mới và đạt kết quả tích cực hơn nữa trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đồng chí Bí thứ Tỉnh uỷ Hà Tĩnh đề nghị các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị và mỗi cán bộ, đảng viên, nhất la người đứng đầu cần tập trung và quan tâm các nhiệm vụ trọng tâm như: Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền nội dung Di chúc và tư tưởng Hồ Chí Minh; tăng cường hơn nữa công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ các cấp, đẩy mạnh làm theo gương Bác bằng những việc làm cụ thể, thiết thực; đổi mới phương pháp, phong cách, lề lối làm việc, trước hết là đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp uỷ đảng, làm tốt công tác kiểm tra, giám sát.

Tại hội nghị, Tỉnh uỷ Hà Tĩnh đã vinh danh 100 tập thể, cá nhân tiêu biểu, là những gương điển hình trong thực hiện Chỉ thị 05. Hội CCB Hà Tĩnh vinh dự có 1 tập thể và 4 cá nhân được vinh danh, đó là Chi hội CCB thôn Đông Đoài, xã Đức La, huyện Đức Thọ; CCB Trần Trung Thực ở xã Mỹ Lộc, huyện Can Lộc; CCB Nguyễn Ngọc Liệu, thôn Thanh Sơn, xã Đức Lĩnh, huyện Vũ Quang; CCB Nguyễn Duy Thê, xã Hương Quang, huyện Vũ Quang; CCB Phạm Quang Hiệp, xã Đức Nhân, huyện Đức Thọ.

                                                            Lê Anh Thi