Tiêm vaccine phòng Covid-19 cho nhóm đối tượng ưu tiên tại quận Cầu Giấy, TP Hà Nội.

Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 09/KH-HĐTĐKT về tổ chức thực hiện phong trào thi đua đặc biệt “Toàn dân đoàn kết, chung sức thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19” trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Phong trào thi đua được triển khai sâu rộng, đồng bộ từ thành phố đến cơ sở, trên tất cả lĩnh vực, trong các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và người dân hưởng ứng tham gia bảo đảm thiết thực, hiệu quả.

Qua phong trào thi đua, kịp thời phát hiện, bồi dưỡng, biểu dương, khen thưởng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt, các mô hình tiêu biểu, những cách làm hay, sáng tạo trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố.

Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố nêu rõ 6 nội dung phong trào thi đua. Trong đó, thi đua thực hiện quyết liệt, thực chất, hiệu quả, kịp thời các biện pháp, nhiệm vụ phòng, chống dịch theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của Thành ủy, Hội đồng nhân dân, UBND thành phố; phát huy sức mạnh của toàn dân tham gia phòng, chống dịch.

Thi đua đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine phòng Covid-19 cho người dân toàn thành phố bảo đảm an toàn, hiệu quả; tập trung truy vết “thần tốc”, cách ly triệt để các trường hợp liên quan, dập tắt nhanh các ổ dịch mới, không để lây lan ra cộng đồng.

Cùng với đó, bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo sức khỏe và đời sống nhân dân, đặc biệt là người có công, gia đình chính sách, người nghèo, phụ nữ, trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật, người yếu thế và lực lượng tuyến đầu chống dịch; các cấp, các ngành, các địa phương tiếp tục có biện pháp thiết thực, cụ thể hỗ trợ cho người dân, các đối tượng chính sách, người lao động, người sử dụng lao động vượt qua khó khăn trong đại dịch. Đồng thời, làm tốt công tác chi viện, hỗ trợ các tỉnh, thành phố khác với tinh thần đoàn kết “Hà Nội vì cả nước”.

Kế hoạch cũng nêu các giải pháp để thực hiện hiệu quả phong trào thi đua là tiếp tục tuyên truyền bằng nhiều hình thức đa dạng, sinh động, phù hợp về các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; nâng cao ý thức trách nhiệm trong công tác phòng, chống dịch, với tinh thần “mỗi người dân là một chiến sĩ”, “mỗi gia đình, cơ quan, đơn vị, địa phương là một pháo đài chống dịch”. Các sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã, cơ quan, đơn vị thuộc thành phố căn cứ vào đặc điểm, tình hình, nhiệm vụ được giao tổ chức phong trào thi đua với nội dung, tiêu chí cụ thể, thiết thực…

HẢI YẾN