CCB Bùi Văn Quyệt nhập ngũ năm 1963, ông tham gia chiến đấu trên các chiến trường Quảng Trị, Nam Lào, Campuchia và Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Nghỉ hưu năm 1990 với cấp bậc Trung tá, Cục phó Chính trị, Cục Hậu cần, Quân đoàn 2, ông trở về sinh sống tại phường Minh Thành, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng CCB Bùi Văn Quyệt luôn gương mẫu, đi đầu trong các phong trào của tổ dân phố và Hội CCB, như thực hiện nghĩa vụ công dân, xây dựng gia đình văn hóa, giúp nhau phát triển kinh tế... Với cương vị là báo cáo viên của thị Hội Quảng Yên, ông thường xuyên tuyên truyền, vận động hội viên và nhân dân khu phố thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Từ năm 2014, ông tuyên truyền 77 buổi cho trên 21.400 lượt hội viên và nhân dân ttrong tỉnh. Nội dung chủ yếu về truyền thống Anh hùng của QĐND Việt Nam, câu chuyện chiến đấu, trách nhiệm của tuổi trẻ trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay... Những buổi tuyên truyền của ông góp phần giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ, khơi dậy lòng tự hào dân tộc. Từ đó, động viên các em nỗ lực học tập, vươn lên trong cuộc sống, làm những việc có ích, góp phần xây dựng quê hương, đất nước.

Được đồng đội bầu là Hội trưởng Hội CCB Chiến sĩ bảo vệ Thành cổ Quảng Trị - mùa hè 1972, Sư đoàn 325, tỉnh Quảng Ninh, CCB Bùi Văn Quyệt chắp nối với các đồng đội còn sống, tổ chức các chuyến đi thăm lại chiến trường xưa, với mục đích tìm hài cốt của các đồng đội đã hy sinh. Không quản ngại khó khăn, vất vả, tốn kém, nhiều lần ông bỏ tiền túi đi thu thập thông tin, đưa 4 gia đình liệt sĩ vào tỉnh Quảng Trị di chuyển hài cốt về quê. Nhiều đồng đội cùng chiến đấu bị thất lạc giấy chứng nhận thương tật, ông cùng đồng đội trở về Sư đoàn 325 tìm lại giấy tờ gốc. Nhờ những nỗ lực đó, 17 đồng đội được công nhận và được hưởng chế độ thương, bệnh binh.

Từ những kết quả công tác, CCB Bùi Văn Quyệt nhiều năm được các cấp Hội và chính quyền khen thưởng, nhưng quý hơn cả là phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ trong ông lại tỏa sáng, được nhân dân và đồng đội yêu quý, tin cậy.

Minh Khiêm