Hội viên CCB cùng nhân dân trong tỉnh xây dựng đường bê tông nông thôn.                                                  

Đến tháng 9-2018, tỉnh Bình Định có 66 xã được công nhận hoàn thành xây dựng nông thôn mới (NTM). Có được kết quả đó là nhờ sự tích cực vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự chung sức, đồng lòng của toàn dân, trong đó Hội CCB đã đồng thuận cao, là lực lượng nòng cốt, gương mẫu ở cơ sở.

Các cấp Hội phối hợp tổ chức 120 buổi tuyên truyền về xây dựng NTM cho trên 11.500 cán bộ, hội viên; phân công 5.867 lượt CCB tham gia 210 lớp tập huấn làm kinh tế, chuyển giao khoa học kỹ thuật do địa phương tổ chức. Đồng thời vay vốn Ngân hàng CSXH và các nguồn khác với 435.565 triệu đồng cho gần 16.800 hộ hội viên vay sản xuất, kinh doanh. Hội xây dựng và duy trì 65 doanh nghiệp vừa và nhỏ, 2 HTX, 12 tổ hợp tác, 50 trang trại và 277 gia trại; qua bình xét có 1.934 hội viên đạt sản xuất kinh doanh giỏi (trong đó cấp cơ sở có 1.415 hội viên, cấp huyện 390 hội viên, cấp tỉnh 114 hội viên và cấp T.Ư có 15 hội viên). Trong năm, Hội giảm 210 hộ hội viên nghèo, nay còn 1.828 hộ (chiếm gần 6%); số hộ có mức sống khá và giàu đạt gần 60%; có 39/159 xã, phường, thị trấn không còn gia đình hội viên nghèo; ngoài ra Hội xóa 162 nhà dột nát, nhà tạm cho hội viên với 5.984 triệu đồng (trong đó có 15 nhà với 1.221 triệu đồng do các tổ chức Hội và hội viên quyên góp, vận động tài trợ); hội viên còn giúp nhau 262 ngày công xây dựng, sửa chữa nhà cửa... Đặc biệt, các tổ chức Hội trong vùng trọng điểm bão lũ đã kịp thời thăm hỏi, động viên, ủng hộ các gia đình hội viên gần 55 triệu đồng khắc phục nhanh thiệt hại, rủi ro, ổn định cuộc sống.

Các cơ sở động viên hội viên tự nguyện hiến 21.749m2 đất các loại, đóng góp 1.388 triệu đồng, tham gia 10.680 ngày công để làm đường giao thông nông thôn, kênh mương nội đồng, xây dựng các công trình NTM và trên 4.660 ngày công cải tạo đồng ruộng, xử lý môi trường, phòng chống dịch bệnh... Tỉnh Hội hỗ trợ xã Hoài Thanh, huyện Hoài Nhơn 10 triệu đồng để làm hệ thống điện thắp sáng đường thôn; tặng 70 bộ áo mưa phát quang cho 7 chi hội nòng cốt tham gia giữ gìn trật tự, an toàn giao thông trong mùa mưa bão.  

Từ đồng thuận xây dựng NTM, Hội CCB tỉnh Bình Định hoàn thành tốt các chỉ tiêu thi đua. Trong đó công tác xây dựng Hội được trú trọng với 100% số cơ sở hoàn thành nhiệm vụ, trong đó 95,34% số cơ sở hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ. Tỉnh Hội được Cụm thi đua số 9 đề nghị T.Ư Hội tặng Cờ thưởng dẫn đầu phong trào thi đua CCB gương mẫu năm 2018. Hội đề nghị T.Ư Hội tặng 2 Cờ và 6 Bằng khen cho tập thể, cá nhân và tặng Bằng khen cho 23 tập thể và 33 cá nhân có nhiều thành tích.

Hoài An