Với 28 năm (1982 – 2011), ông Phẩm làm đội trưởng ngành nghề, đội trưởng sản xuất, đến trưởng thôn, nên được đi tham quan học hỏi những mô hình làm kinh tế giỏi ở trong và ngoài tỉnh rồi đi tập huấn về kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, phòng trừ dịch bệnh, nên ông nắm rất vững kỹ thuật, nuôi trồng gì cũng giỏi. Năm 2003, ông được huyện và tỉnh cấp không thu tiền 50 cây bưởi đặc sản (giống bưởi sửu) về trồng tại vườn, nay đã có 25 cây cho quả. Rồi ông vay 30 triệu tiền vốn ngân hàng về xây 60m2 chuồng để nuôi 2 lợn nái, nuôi 10 con lợn thịt. Bên cạnh đó, mỗi năm ông thường nuôi 50 con vịt bầu và 200 con gà ta thả vườn. Với 3.600m2 ao, mỗi năm ông thả từ 80 - 100kg cá giống các loại.

Ngoài ra, ông còn cấy 9 sào lúa lai, ngô lai. Kết quả, mỗi năm ông bán ra thị trường được 1.250 quả bưởi (với giá 40.000đ/quả), 672kg lợn giống, 2.400kg lợn thịt, 300kg gia cầm, 400kg cá thịt, thu 2,6 tấn thóc, 3 tấn ngô, trừ chi phí ông thu lãi 150 triệu đồng/năm, tạo việc làm cho 3 lao động cố định và 4 lao động thời vụ. Ông đã ủng hộ 10 triệu đồng, góp phần cùng địa phương xây một nhà “đại đoàn kết”. Ngày 17-11-2011, ông được đi dự Hội nghị biểu dương “Cá nhân, hộ gia đình đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào có đạo sản xuất kinh doanh giỏi, công tác xã hội tốt của tỉnh Phú Thọ.

ĐỖ KHẮC CHÙY