Ngay từ những ngày đầu mới thành lập, thực hiện Di chúc của Hồ Chủ tịch: “Bồi dưỡng truyền thống cách mạng cho thế hệ sau là một việc làm rất quan trọng và rất cần thiết”, T.Ư Hội CCB Việt Nam đã có Nghị quyết chuyên đề 3 về “Công tác giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ”. Tiếp đó là Nghị quyết liên tịch số 03 giữa Tỉnh hội và Tỉnh đoàn Bắc Ninh về chủ đề trên gắn với phong trào “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Thực hiện các nghị quyết trên, các cấp Hội trong huyện Gia Bình đã lập kế hoạch, chương trình hành động cụ thể.

Để giáo dục truyền thống đạt kết quả tốt, thu hút được đông đảo thanh niên và học sinh, ngoài 3 đồng chí được Ban tuyên giáo cấp thẻ báo cáo viên, các cấp Hội đã tìm chọn trong các vị lão thành cách mạng có nhiều thành tích trong chiến đấu, lao động và học tập, có uy tín mời vào mạng lưới tuyên truyền, thường xuyên có định hướng và bồi dưỡng các nội dung, nhất là vào những dịp kỷ niệm các sự kiện trọng đại trong nước và quốc tế.

Từ nhận thức và cách làm như vậy, năm 2011, các cấp Hội thuộc Huyện hội Gia Bình đã phối hợp với Đoàn thanh niên tổ chức giáo dục truyền thống cách mạng được 38 buổi cho trên 16 nghìn lượt thanh thiếu niên, khơi dậy lòng tự hào, sự nhiệt tình hăng say học tập và công tác, ý thức độc lập tự chủ cùng niềm tin sắt đá vào ngọn cờ tư tưởng Hồ Chí Minh và sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong năm, đã có 1.500 thanh niên tiên tiến được kết nạp vào Đoàn, 132 đoàn viên ưu tú được giới thiệu với Đảng, và 18 đồng chí đã trở thành đảng viên. Quán triệt quan điểm “Học đi đôi với hành”, Hội và Đoàn ở đây còn khơi dậy các phong trào “4 đồng hành cùng thanh niên”, “5 xung phong phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ tổ quốc”, đặc biệt là cuộc vận động “Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, với các chỉ tiêu cụ thể “mỗi chi đoàn, chi hội, mỗi hội viên, đoàn viên, thanh niên mỗi ngày làm một việc tốt”. 510 đoàn viên, thanh niên đã tình nguyện hiến máu nhân đạo trong thời gian này...

Truyền thống cách mạng là những mốc thang cho thế hệ trẻ đi đến hiện tại và bước tiếp đến tương lai - Hội CCB và Huyện đoàn Gia Bình ghi nhớ và hẹn với nhau làm tốt hơn công tác này, góp phần cùng toàn Đảng “Đào tạo họ thành những người thừa kế xây dựng CNXH vừa “hồng” vừa “chuyên” - như Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dặn.

NGUYỄN VĂN DÍCH