Năm 1990, vào sinh hoạt ở Chi hội CCB ấp, anh được đồng đội góp vốn xoay vòng để chăn nuôi heo kết hợp làm lúa, dần dần tích lũy thêm, anh mở rộng mô hình nuôi heo, ban đầu từ 2 con lên 62 con. Nhờ cần cù, không ngại khó, ngại khổ và chịu khó vận dụng những kinh nghiệm chăn nuôi trồng trọt, kết hợp với những kiến thức khoa học của hội khuyến nông, những cây trồng vật nuôi của anh phát triển tốt và cho thu nhập khá. Năm 2008, trừ các chi phí, anh thu được 93.750.000 đồng; 6 tháng đầu năm 2009, anh thu lãi 74.960.000 đồng. Đến nay, Sáu Nhỏ mua thêm được 3,5 công đất ruộng, nâng tổng diện tích lúa lên 7,5 công, anh không chỉ thoát nghèo, mà đã trở thành khá giả.

Năm trước, Đại hội tổng kết phong trào thi đua “CCB gương mẫu” 5 năm (2004-2009), Phan Văn Sáu Nhỏ được chọn báo cáo điển hình…

Bài và ảnh: Nguyễn Văn Sơn