Qua kết quả vận động của các cấp CĐ, nhận thức về tác hại của thuốc lá đối với sức khoẻ và môi trường trong CNVCLĐ được nâng cao... Để thực hiện có hiệu quả chương trình, Tổng LĐLĐVN đề nghị Chính phủ cần có lộ trình tiến tới giảm cung cấp các sản phẩm thuốc lá; sớm ban hành luật chống tác hại thuốc lá để mọi người dân thực hiện; chế tài xử phạt nghiêm những người hút thuốc lá không đúng nơi quy định.

Tổng LĐLĐVN cũng yêu cầu các cấp CĐ tiếp tục tổ chức cho CNVCLĐ ký cam kết “Vì sức khoẻ cộng đồng - không hút thuốc lá nơi làm việc”, đưa nội dung công tác này trở thành một chỉ tiêu thi đua xét công nhận CĐCS vững mạnh và đơn vị đạt chuẩn văn hoá hằng năm.

Hoàng Linh (TH)