Giáo cả A Ly báo cáo về công tác vận động đồng bào Chăm tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới.

Với sự giản dị, chân chất và tấm lòng vị tha của người có 25 năm làm trong Ban Giáo cả Thánh đường Hồi giáo Chăm, xã Khánh Bình, huyện An Phú (tỉnh An Giang), Giáo cả A Ly được cộng đồng người Chăm kính trọng, nể phục bởi những việc làm của ông thể hiện rõ phương châm sống “tốt đời, đẹp đạo”.

Chúng tôi đến Thánh đường Mukarromah, xã Khánh Bình, khi Giáo cả A Ly đang chuẩn bị nghi lễ cầu nguyện trong ngày, ông A Ly phấn khởi nói: “Trước lúc tiến hành nghi lễ cầu nguyện, tôi thường lồng ghép tuyên truyền cho bà con đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phân tích thiệt hơn để hạn chế tình trạng một số bà con người Chăm sang Campuchia thuê đất sản xuất, khai thác thủy sản trái phép”.

Hằng tuần, Giáo cả A Ly luôn dành ngày thứ 6 để sinh hoạt tôn giáo và làm công tác tuyên truyền, vận động. Mỗi lần họp dân, ông đều mời cán bộ xã, bộ đội biên phòng xuống dự để cùng phối hợp công tác tuyên truyền, từ đó tạo được sự đồng thuận, gần gũi giữa cộng đồng người Chăm với cán bộ, chiến sĩ biên phòng. Nội dung ông tuyên truyền trên tất cả các lĩnh vực, từ việc không nghe theo lời xúi giục của các thế lực xấu nhằm chia rẽ đoàn kết dân tộc; vận động bà con chăm lo phát triển kinh tế, tích cực tham gia giữ gìn biên giới, cột mốc quốc gia; không buôn bán hàng cấm, hàng lậu, hàng giả. Hiện nay, 100% bà con người Chăm ở xã Khánh Bình thực hiện cam kết “Người Chăm xã Khánh Bình nói không với tội phạm và tệ nạn xã hội”.

Trong đợt dịch Covid-19 lần thứ tư, Giáo cả A Ly tích cực tuyên truyền, vận động bà con người Chăm chấp hành nghiêm quy định phòng, chống dịch Covid-19, thực hiện “5K” theo khuyến cáo của Bộ Y tế, thường xuyên đến tận nhà thăm hỏi, vận động hàng trăm phần quà trao tặng gia đình gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch.

Nói về Giáo cả A Ly, chủ tịch xã Khánh Bình - Phan Văn Tường cho biết: “Giáo cả A Ly là Người có uy tín được cấp ủy, chính quyền địa phương, bộ đội biên phòng và người dân hết sức tín nhiệm. Giáo cả đã kết nối, tạo sự gắn bó mật thiết hơn tình quân dân giữa bộ đội biên phòng với đồng bào Chăm. Giúp bộ đội biên phòng hiểu hơn về phong tục tập quán, tâm tư, nguyện vọng, đời sống của đồng bào, từ đó tạo thuận lợi trong công tác vận động, tuyên truyền, hỗ trợ người dân thay đổi nhận thức, tư duy làm ăn, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc”.

Với những đóng góp tích cực của mình, Giáo cả A Ly là một trong 40 đại biểu được Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam tuyên dương là “Người có uy tín, tiêu biểu trong phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia”.

Phương Nghi