“Dân ta phải giữ nước ta/ Dân là con nước, nước là mẹ chung”. Là câu thơ do Chủ tịch Hồ Chí Minh làm và đọc chiều ngày 23-12-1946, trong văn kiện có nhan đề “Hỏi và trả lời” nhằm giải thích và tuyên truyền cho cuộc kháng chiến toàn quốc mới bùng nổ. Với quyết tâm: “...Dù phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn, cũng phải kiên quyết giành cho được độc lập”, bởi Tổ quốc là Tổ quốc chung, Tổ quốc độc lập thì ai cũng được tự do. Nếu mất nước thì ai cũng phải làm nô lệ. Mỗi người đều phải có bổn phận với đất nước, khi Tổ quốc lâm nguy thì mọi tầng lớp người Việt Nam đều có chung một kẻ thù, một nhiệm vụ là đứng lên chiến đấu để bảo vệ Tổ quốc.

Quân đội nhân dân Việt Nam từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu, dưới sự lãnh đạo, giáo dục, rèn luyện của Đảng, của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thực hiện tốt chức năng đội quân chiến đấu, đội quân công tác và đội quân lao động sản xuất, làm nòng cốt cùng toàn Đảng, toàn dân chiến đấu và chiến thắng mọi kẻ thù hùng bạo. Thực hiện lời dạy của Người, mỗi cán bộ, chiến sĩ quân đội luôn giữ vững và phát huy tốt mối quan hệ gắn bó máu thịt với nhân dân, thực hiện “Quân với dân một ý chí” đã trở thành mối quan hệ mẫu mực được ví như “cá - nước”, được nhân dân tin tưởng, yêu mến và tặng cho danh hiệu cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ.

Ngọc Thảo