Cán bộ Ngành LĐTBXH tỉnh Đắc Lắc thăm gia đình NCC ở huyện Krông Bông.

Trong hơn hai thập niên qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, việc thực hiện công tác xóa đói, giảm nghèo được Quốc hội, Chính phủ chỉ đạo thường xuyên, sát sao. Cùng với đó là sự nỗ lực không ngừng của các cấp, các ngành và toàn xã hội, đến nay, mục tiêu giảm nghèo của Việt Nam đã thu được những kết quả quan trọng. Tỷ lệ hộ nghèo cả nước giảm từ 58% năm 1993 xuống còn 5,23% theo thông báo của Bộ LĐTBXH ngày 29-7-2019. Thành tựu giảm nghèo của Việt Nam đã được Liên Hợp quốc đánh giá là một trong các quốc gia đạt các mục tiêu xóa đói, giảm nghèo ấn tượng nhất trong thực hiện Mục tiêu thiên niên kỷ.

Với truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, Người có công (NCC) với cách mạng là đối tượng luôn được Nhà nước tập trung ưu tiên giải quyết đầu tiên. Nhiều chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về ưu đãi đối với NCC được ban hành; đối tượng hưởng chính sách ưu đãi được mở rộng, các chế độ ưu đãi từng bước được bổ sung, hoàn thiện. So với mức sàn an sinh xã hội thì đối tượng NCC đạt cao nhất, cao hơn tất cả các nhóm chính sách khác. Về cơ bản NCC không còn hộ đói, hộ nghèo ở dưới mức sàn an sinh xã hội. Tuy nhiên, theo tổng hợp kết quả giảm nghèo của Bộ LĐTBXH cho thấy, đến thời điểm này, cả nước vẫn còn trên 16.000 hộ nghèo có thành viên thuộc đối tượng chính sách NCC (khoảng 1,2% so với tổng số hộ nghèo trong cả nước). Đây thực sự là điều trăn trở khi mà chủ trương của Đảng và Nhà nước là không để NCC sống dưới mức sàn an sinh xã hội.

Thực tế cho thấy, do đặc thù của từng vùng, từng địa phương, dẫn đến hộ nghèo có thành viên thuộc đối tượng chính sách NCC có nhiều nguyên nhân khác nhau, có cả nguyên nhân chủ quan (như hộ nghèo vẫn trông chờ, ỷ lại vào chính sách hỗ trợ của Nhà nước, lười lao động, không muốn đi làm ăn xa...) và nguyên nhân khách quan (do ốm đau, bệnh tật, ảnh hưởng của chất độc hóa học.

Tại Hội nghị Đề xuất giải pháp giảm nghèo cho hộ gia đình nghèo có thành viên thuộc đối tượng chính sách NCC do Bộ LĐTBXH vừa được tổ chức, Thứ trưởng Lê Tấn Dũng đã chỉ đạo, để cải thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống cho NCC thuộc hộ nghèo, thực hiện Nghị quyết của Quốc hội, đến hết năm 2020 cả nước không còn hộ nghèo có thành viên thuộc đối tượng chính sách NCC, lãnh đạo UBND các tỉnh, thành phố cần tìm ra thực trạng, nguyên nhân nghèo của các hộ nghèo có thành viên thuộc đối tượng chính sách NCC. Từ đó đề xuất các giải pháp phù hợp với đặc điểm tình hình thực tế của các hộ, nhằm đảm bảo đời sống của NCC thuộc hộ nghèo từng bước được nâng lên theo đúng tinh thần chỉ đạo của Đảng và Nhà nước, không để hộ NCC nào sống dưới mức sống trung bình của cả nước.

Để giải quyết tình trạng nghèo của hộ nghèo có thành viên thuộc diện đối tượng NCC, Bộ LĐTBXH sẽ phối hợp các bộ, ngành liên quan nghiên cứu, trình Chính phủ ban hành một số cơ chế, chính sách hỗ trợ đặc thù đối với nhóm hộ nghèo có thành viên là đối tượng NCC. Đó là, cần rà soát đánh giá thực trạng, nguyên nhân dẫn đến nghèo của những hộ nghèo ở từng cấp địa phương để có biện pháp hỗ trợ, tháo gỡ đối với từng địa phương cho phù hợp, tăng hiệu quả của chính sách giảm nghèo. Tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của NCC và con em họ về giải quyết việc làm, chủ động tìm kiếm, tự tạo việc làm cho bản thân và thu hút lao động vào làm việc để tăng thu nhập. Hỗ trợ ưu tiên cho hộ nghèo mà có NCC thông qua chương trình giảm nghèo của Nhà nước, cụ thể: Chú trọng đến công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, ưu tiên trong vay vốn... Đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất kinh doanh của NCC vay vốn đầu tư cho sản xuất; đẩy nhanh tiến độ thẩm định dự án, giải ngân cho các đối tượng vay vốn; thường xuyên kiểm tra, giám sát hoạt động cho vay, mục đích sử dụng vốn, đánh giá hiệu quả, chỉ tiêu tạo việc làm cho NCC tăng thêm qua các dự án vay vốn. Hỗ trợ NCC và con em khởi nghiệp, lập nghiệp thông qua việc cung cấp các kiến thức, thông tin, chuyển giao KHKT, thông tin thị trường.

Mai Anh