Tỉnh Bình Dương hiện có 51.721 đối tượng chính sách. Trong những năm qua, tỉnh luôn đặc biệt quan tâm, chú trọng công tác "Đền ơn đáp nghĩa", ưu đãi Người có công (NCC) với cách mạng. Theo Sở LĐTBXH tỉnh, tính từ đầu năm tới nay, toàn tỉnh trao tặng 33 sổ tiết kiệm (1 đến 5 triệu đồng/sổ) cho gia đình chính sách. Đó là tấm lòng, lời tri ân của tỉnh đối với những gia đình đã có công trong việc bảo vệ đất nước.

Để tiếp tục thực hiện tốt công tác chăm sóc NCC, các cấp cần tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền cơ sở, sự phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả của các cấp, ngành. Đặc biệt, cần thực hiện tốt công tác xã hội hóa, đẩy mạnh các phong trào, như: Ủng hộ quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, xây nhà tình nghĩa, tặng sổ tiết kiệm, giúp đỡ ngày công, chăm sóc thương, bệnh binh. Ngoài chăm lo xây dựng nhà ở, tặng sổ tiết kiệm, trang thiết bị nội thất thiết yếu, khám bệnh miễn phí… từ năm 2019, NCC trên địa bàn tỉnh còn được nâng mức hỗ trợ thêm hằng tháng 15-30% từ ngân sách tỉnh ngoài mức trợ cấp, phụ cấp hiện hưởng.  

Bà Nguyễn Ngọc Hằng - Phó giám đốc Sở LĐTBXH cho biết: Một chính sách nữa thể hiện sự quan tâm của tỉnh dành cho đối tượng chính sách, NCC là Quyết định số 09/2015/QĐ-UBND quy định về việc miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với NCC trên địa bàn tỉnh. Quyết định quy định rõ các đối tượng được miễn, gồm: Mẹ VNAH; Anh hùng LLVTND; Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến; thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, bệnh binh có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động do thương tật, bệnh tật từ 81% trở lên; thân nhân của liệt sĩ đang hưởng tiền tuất nuôi dưỡng hằng tháng. Giảm tiền sử dụng đất quy định có 4 mức: 90%, 80%, 70%, 65% tùy theo tỷ lệ thương tật, mức độ đóng góp của NCC với cách mạng.

Chí Đức